Download

UZNESENIE č.06/2014 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného