Download

2014 aralık dönemi itibariyle kıstas aylığı %81 oranına yükseltilen