Download

LEKÁRSKE POTVRDENIE Po lekárskom vyšetrení potvrdzujem, že