Download

KoľKo spevnených plôch sa vlastne búralo v rómsKej