Download

1. Energię wewnętrzną ciała można zmienić: a) tylko wówczas, gdy