Download

Samotné sviece sa modliť nemôžu, ale môžu nás na modlitbu