Download

1. Potreba právnej ochrany softvéru. - Pojem legálny