Download

EK 1: Bu ölçeğin amacı empatik beceri düzeyini belirlemektir. Bu