Download

Kód diagnózy (MKCH 10) – povinný údaj: Meno a priezvisko