Download

Návod na montáž, zapojenie a obsluhu domáceho telefónu