Download

Axonometria - Obraz n-uholníka v pôdorysni Príklad. Kolmá