Download

žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania - vzor