Download

2. olağan mali genel kurul geçici delege listesi