Download

Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin 8.000 TL`lik had