Download

Mnohočleny – vytýkání a použití vzorců (rozklad na součin)