Download

Rektör Adaylarının Seçimle Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar