Download

EQW, Národní akční plán CSR, Hana Šimková a Lucie Součková