Download

Trójnik rozgałęziony o równych średnicach "2*r". Kąt rozgałęzienia