Download

Zadanie 3. Krążek Maxwella ( 10 punktów) 3.1 (2 punkty