Download

Zadanie 1. Mniejszą z dwóch liczb spełniających równanie 2 + 5 +