Download

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası`nın 77. maddesinin