Download

Natomiast 3 Maja, w niedzielę, suma odpustowa na Mszy