Download

Elżbieta M. Kłosińska, Nieznana szpila brązowa z miejscowości