Download

① Koristedi primer matrice A [ ] pokazati da postoji