Download

Rozdział I. Postanowienia ogólne § 1 1. Fundacja na Rzecz