Download

1. PRZYGOTUJ DOKUMENTACJĘ: * ankieta * dzienniczek