Download

20.4.2016 A8-0073/1 Poprawka 1 Jill Seymour w imieniu grupy