Download

tc diyarbakır 7. icra dairesi 2010/2594 esas taşınmazın açık artırma