Download

www.matematiranje.com 1 Pošto je u pitanju sedmougao, onda je n