Download

Wigilijny op³atek - œwięty chleb, symbol pojednania Bunt w twierdzy