Download

Jóźwiak K., Kategoria obrazu we współczesnym dyskursie