Download

Absyda - występuje w architekturze sakralnej i jest to półkoliste