Download

ZAD 3 (4p) Dla: p = 3 i q = 11 otrzymano zaszyfrowaną wiadomość 1