Download

30. Czym jest ładunek dodatni, jeśli nie jest ładunkiem pozytonów