Download

Ez 18,1-4.21-24.30-32 Tłumaczenie: 1. I stało się