Download

"Gdy już na krzyżu, Jezu, skonałeś, * Z miłości jeszcze zranion być