Download

Bąd dź o krok (l lub dwa) p Z przed fiskus apraszam d sem do