Download

Kryteria na ocenę wzorową: 1. Brak godzin nieusprawiedliwionych i