Download

Bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine