Download

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)