Download

K.K.T.C. MAKAMLARINA TAŞINMAZ MAL ALIMI İÇİN MÜRACAAT