SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİ ADI SOYADI
MAK104
Bilgisayar Prog.
SORU/PUAN
NO
İMZA
I. öğretim
II. öğretim
A şubesi
B şubesi
TARİH
17.04.2014
1/25
2/25
3/25
4/25
TOPLAM/100
ALINAN PUAN
SORULAR
SORU 1. İkinci dereceden bir denklemde,
ax2+bx+c, dışarıdan a, b, c katsayıları girildiğinde
eğer kökler sanal ise ekrana “KÖKLER
SANALDIR” ; tek kök varsa “REEL TEK KÖK
VARDIR” iki kök varsa “REEL İKİ KÖK
VARDIR” mesajı ile birlikte kökleri hesaplayıp
ekrana yazacak C/C# kodunu yazınız.
SORU 3. Dışarıdan girilen boy ve kilo bilgisi ile bir
kişi için vücut-kitle indeksini;
VKİ= (Kişinin kg olarak ağırlığı) / (Kişinin metre
olarak boyu)
formülü ile hesaplayıp, mevcut riski aşağıdaki
tabloya göre ekrana yazdıran bir kod için akış
diyagramını.
Risk Tablosu:
VKİ
Risk
SORU 2. Ekrana aşağıdaki çıktıyı verecek C/C#
kodunu, en fazla iki döngü kullanarak yazınız.
(NOT: Doğrudan çıktıyı aynen yazacak program
kodu yazmayınız).
ÇIKTI:
5
44
333
2222
11111
20,7′den düşük Normalden zayıf.
20,7-26,4 arası
Normal, Risk yok.
26,5-27,8 arası
Şişmanlık sınırı, Biraz riskli.
27,9-31,1 arası
Şişman, Orta derecede riskli.
31,2-45,4 arası
Ciddi şişmanlık, Yüksek riskli.
45,4 üzeri
Maksimum risk, Ölümcül şimanlık.
SORU 4. Aşağıdaki c veya c# kodu çalıştırıldığında hafızda değişkenlerin durumunu da belirterek ekran
çıktısının ne olacağını belirleyiniz.
#include <stdio.h>
using System;
class Program
#include <math.h>
{
#include <conio.h>
static void Main()
{
int terim=10, fb=1, fb2=1,fb3,i;
for(i=1; i<=terim; i++)
{
fb3=fb+fb2;
Console.write(fb+”,”);
fb=fb2;
fb2=fb3;
}
int main()
{
int terim=10, fb=1, fb2=1,fb3,i;
for(i=1; i<=terim; i++)
{
fb3=fb+fb2;
printf("%d ",fb);
fb=fb2;
fb2=fb3;
}
return 0;
}
}
Süre 75 dk. Başarılar Dileriz
Doç.Dr. Gültekin ÖZDEMİR
Y.Doç.Dr. Kenan TÜFEKCİ
CEVAPLAR
using System;
class Cevap1
{
static void Main()
{
double a, b, c, x1, x2, delta;
Console.Write("a katsayısı :");
a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write("b katsayısı :");
b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write("c katsayısı :");
c = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
delta = b * b - 4 * a * c;
if (delta < 0) Console.WriteLine("Reel Kök Yoktur");
else if (delta == 0)
{
x1 = -b / (2 * a);
Console.WriteLine("Tek kök vardır =" + x1);
}
else // ikinci if'e ait
{
x1 = (-b - Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
x2 = (-b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
Console.WriteLine("İki reel kök vardır ve x1={0} x2={1}", x1, x2);
}
}
}
2.
using System;
class Program
{
static void Main()
{
int i,j;
for (i=5;i>0;--i)
{
for (j=1;j<=(6-i);++j)
Console.Write (i);
Console.WriteLine();
}
}
}
4. Program fibonacci serisinin ilk 10 elemanını yazar.
1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89
3
Basla
Oku boy,kilo
Vki=kilo/boy2
E
H
Vki<20.7
E
H
Vki<26.4
Normalden Zayıf
H
E
Vki<27.8
Normal
E
Vki<31.1
.7
H
Sismanlık sınır
Vki<45.4
Sisman
Ciddi sisman
SON
Max Risk.
Download

SORU 1. İkinci dereceden bir denklemde, ax2+bx+c, dışarıdan a, b