TBM M Dışişleri Komisyonu
25 Şubat 2015
TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ,
CUMHURİYET HALK PARTİSİ VE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ MENSUBU
ÜYELERİ TARAFINDAN HOCALI KATLİAMI İLE İLGİLİ
OLARAK YAYINLANAN BİLDİRİ
Ermenistan Cumhuriyeti Birlikleri tarafından, 1992 yılının 25 Şubat’ını 26 Şubat’a
bağlayan gecesinde Yukarı Karabağ’ın Hocalı Kasabasına düzenlenen saldırıda,
106’sı kadın, 63’ü çocuk ve 70’i yaşlı olmak üzere, toplam 613 Azerbaycan vatandaşı
katledilmiştir. 76’sı çocuk, 487 kişi yaralanmış,1275 kişi de Ermeni güçlerince esir
alınmıştır. O tarihten bu yana kayıp olan 150 kişinin akıbeti ise bilinmemektedir.
Türkiye olarak, Azeri kardeşlerimizin bundan tam 23 yıl önce Hocalı’da karşı karşıya
kaldıkları hunharca saldırı ve katliamı her zaman kalbimizin en derinlerinde
hissediyor, bu acıyı en içten duygularımızla paylaşıyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti
Birliklerince gerçekleştirilen bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri
devam eden işgalini kınıyoruz.
İnsanlık tarihinin en kara sayfalarından biri olan Hocalı Katliamı, sonuçları itibariyle,
bölge barış, huzur, güvenlik ve istikrarı açısından bugün için de bir sorun olma
niteliğini korumaktadır. Sivil halka yöneltilen bu acımasız, insanlık dışı saldırganlık ve
işgal neticesinde 1 milyona yakın Azerbaycanlı kardeşimiz yurtlarından ayrılmak
zorunda kalmış ve 20 yılı aşkın bir süreden bu yana kaçkın hayatı yaşamaya
mahkûm edilmişlerdir. Olayın şahitleri, kurbanları hala hayattadır. Dolayısıyla
Hocalı’da yaşanan olaylar tarihi bir olay değil, günümüzün bir gerçeği olarak
görülmelidir.
İnsanlık adına kara bir leke olan bu tür saldırgan eylemlerin tekrarlanmaması için
uluslararası toplumun bu katliama hak ettiği önemi vermesi ve gerekli tepkiyi
göstermesi gerektiğini bir kere daha vurguluyoruz. Bu açıdan Azerbaycanlı
kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bu vesile ile, bu
olayın müsebbiplerinin uluslararası hukukta yargı önüne çıkarılması ve Ermenistan’a
da işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi çağrısını
tekrarlamakta yarar görmekteyiz.
Tel: (312) 420 53 33/36 Faks: (312) 420 53 37
Adres: TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığı 06543 Bakanlıklar-Ankara-TÜRKİYE
Download

Dışişleri Komisyonu tarafından Hocalı Katliamı ile ilgili bildiri