İLİ
:ELAZIĞ
AY-YIL:ŞUBAT-2015
TARİH :27.02.2015
fikren ve bedenen, maddeten ve manen hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır.
ANA BABA HAKKI
Muhterem müminler!
Okuduğum ayet-i kerimede Allah (c.c) şöyle
buyuruyor; “Biz insana, anne ve babasına güzel
muamele etmesini emrettik. Zira annesi onu
nice zahmetlerle karnında taşımış ve nice güçlüklerle doğurmuştur.”1 Buyurmaktadır. Okuduğum hadisi şerifte ise peygamber efendimiz şöyle
buyurmaktadır; “Allah’ın rızası ana-babanın
rızasında, Allah’ın gazabı da ana-babanın gazabındadır.”2
Kardeşlerim!
Yaratılmışların en şereflisi olan ve cemiyet
halinde yaşayan insanların birbirlerine karşı vazifeleri vardır. Üzerimizdeki haklar ehemmiyet derecesine göre sıralanacak olursa Hz. Allah ve Hz.
Rasulullah’ın haklarından sonra ana baba hakkı
gelmektedir.
Bir adam Hz. Rasulullah’a (sav) gelerek: Ey
Allahın Rasulü, iyi muamele yapmama insanlardan en fazla hak sahibi olan kimdir? Diye
sordu. Peygamber efendimiz (sav): “Anandır”
dedi. Sonra kim? Diye sorunca yine “anandır”
buyurdu. Üçüncü defa sorduğunda yine
“anandır” cevabını veren Peygamberimiz, dördüncüsünde “babandır.”3 Buyurdu.
Anne evladının yetişmesi için gençliğini,
sağlığını, güç ve kuvvetini kısaca hayatının en
kıymetli zamanlarını feda etmiştir. Bin bir zorlukla onu karnında taşımış ve nice zorluklarla onu
dünyaya getirmiş, evladının rahatı uğruna kendi
rahatlığını feda etmiş, emzirmiş ve nice zahmetler
çekerek büyütmüştür. Baba çocukların nafakasını
temin tahsil etmek ve terbiyesini yaptırmak için
Aziz kardeşlerim!
Cenâb-ı Mevlamız ayeti kerimede: “Bana,
anne ve babana şükret. Dönüş ancak banadır,
dedik”4 buyurarak ana ve babaya hizmet ve iyilik
yapmanın kendisine kulluk vazifesinden sonra
geldiğini ifade buyurmaktadır. Ana ve babasına
teşekkür etmeyenlerin Hz. Allah’a layıkıyla şükretmiş sayılmayacağı ifade edilmiştir. Kur'an-ı
kerimde üç şey birbirine bağlı olarak zikredilmiştir: Allaha ve resulüne itaat ediniz (Allah’a itaatla
peygambere itaat), namazı kılınız ve zekâtı veriniz(namaz ile zekât). Bana şükrediniz ana ve babanıza teşekkür ediniz. Bir kimse Hz. Allaha itaat
eder fakat Rasulullah’a itaat etmezse cenabı hakka
itaat etmiş sayılmaz. Namaz kılar da zekâtını vermezse namazının hayrı yoktur. Hz. Allah’a şükreder fakat anne babaya teşekkür etmezse cenabı
hakka da şükretmiş sayılmaz
Hz. Aişe validemizin kız kardeşi Esma
(r.anha) Resulü Ekrem’e (sav) gelerek annem İslam dinini kabulden yüz çevirdiği halde bana
bir hacet için geldi. Ona iyilikte bulunabilir
miyim? Şeklinde sormuştur. Peygamber Efendimiz hiçbir kayıt ve şarta bağlamadan evet annene
iyiliğe devam et buyurmuştur. Cennet annelerin
ayağı altında, babaların rızasında gizlenmiş bulunmaktadır.
Muhterem müminler!
Anne ve babaya yapılan her iyilik bir vazifenin ifası, bir hakkın ödenmesi olmakla beraber,
günahlarımızın mağfiretine de bir vesiledir. Anne
ve babaya karşı hürmet, saygı ve tevazuda son
derece dikkat edilmeli, ebedi nimetlerin onları
memnun etmekle elde edileceğini, onların hayır
dualarıyla cennetin pınarlarından içmek nasip olacağını unutmamalıdır. Ana ve babanın yüzüne
gülmek bile bir nevi ibadet ve rıza-i ilahiye ulaşmaya vesiledir. Onlara isyan etmenin aynı zamanda Hz. Allah’a isyan etmek olduğunu hatırdan
çıkarmamalıyız.
Hazırlayan: Ercan YILMAZ
Sivrice Sanayi Mh. Camii İ.H.
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
1
Ahkaf, 46/15.
Tirmizi, Birr, 3.
3 Buhârî, Edeb: 2.
2
4
Lokman Suresi, 31/14.
Download

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْن