ETO AKADEMİ
KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERLERİ
ZAMAN YÖNETİMİ SEMİNERİ
Hepimiz için gün içerisinde kullanmamız gereken süre aynıdır. Dolayısıyla insanların başarılı
olmalarında ya da kurumlarda daha verimli ve etkili çalışılabilmesinde zamanı doğru ve etkili yönetmek
çok önemli bir hal almıştır. Odamız tarafından düzenlenen seminerimizin amacı katılımcılara iş
yaşamlarındaki zamanı etkili ve verimli kullanabilmeleri için yapılması gereken yöntem ve teknikleri
uygulamaları ve örnekleriyle aktarmaktır.
ETO Akademi’nin Kişisel Gelişim Seminer Programları kapsamında düzenlediği seminer 1
gün/ 2,5 saat sürecektir.
Seminer konu başlıkları şu şekildedir.



Zaman kavramı
Zaman yönetimi kavramı
Zamanı etkin kullanmada;
o Hedef belirleme ve hedeflere odaklanma,
o Günlük işlerin yol açtığı zaman kayıplarına karşı alınması gereken önlemler,
o Görev dağılımının etkisi,
o Var olan olumsuz alışkanlıkların ortadan kaldırılması,
o “Hayır” diyebilme becerisi,
o Çalışma ortamının etkin düzenlenmesi,
o Mektup, faks ve e-posta gibi iletişim araçlarının doğru hazırlanması,
o Bekleme ve seyahat zamanlarının doğru kullanılması,
o Verimli toplantı yönetimi
Katılım Ücretsizdir
Seminere katılmak isteyen üyelerimiz 26 Şubat 2015 saat 12.00’a kadar aşağıda belirtilen linkten
faydalanarak kayıtlarını gerçekleştirmelidirler.
Kayıt için tıklayınız.
Eğitmen………..: Prof. Dr. Erhan EROĞLU
Tarih…………...: 26 Şubat 2015 Perşembe
Saat…………….: 17.30 – 20.00
Yer……………..: Eskişehir Ticaret Odası 5. Kat Meclis Salonu
Ayrıntılı Bilgi İçin;
Okan Adıyaman / Tel: 222 26 26 / 245
Hatice Şerment / Tel: 222 26 26 / 228
Mail: [email protected]
Download

zaman yönetimi semineri hk.