ELECTRICITY DISTRIBUTION AND RETAIL
INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM
Eğitim Dökümanı
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
DAĞITIM KULLANICISI – ABONE İŞLEMLERİ............................................................................................. 3
AG ABONELİK İŞLEMLERİ ..................................................................................................................... 3
AG ABONELİK GİRİŞİ ........................................................................................................................ 3
DAĞITIM BAĞLANTI SÖZLEŞMESİ TAHAKKUKU ............................................................................... 6
DAĞITIM BAĞLANTI TAHSİLATI ....................................................................................................... 8
OG ABONELİK İŞLEMLERİ ..................................................................................................................... 9
ABONE BAŞVURU / GEÇİCİ KABUL KAYIT......................................................................................... 9
OG DAĞITIM ABONE KAYDI ........................................................................................................... 11
İLK ENDEKS TESPİT TUTANAĞI GİRİŞİ ............................................................................................ 13
ÖZEL TRAFO BAŞVURU KONTROL .................................................................................................. 14
TRAFO ÖZEL KAYIT ......................................................................................................................... 15
DAĞITIM BAĞLANTI SÖZLEŞMESİ TAHAKKUKU ............................................................................. 16
DAĞITIM BAĞLANTI TAHSİLATI ..................................................................................................... 18
PERAKENDE KULLANICISI – ABONE İŞLEMLERİ ..................................................................................... 19
AG ABONELİK İŞLEMLERİ ................................................................................................................... 19
ESKİ TESİSE AG ABONELİK.............................................................................................................. 19
SÖZLEŞME TAHAKKUKU................................................................................................................. 23
SÖZLEŞME TAHAKKUKU TAHSİLATI ............................................................................................... 25
OG ABONELİK İŞLEMLERİ ................................................................................................................... 26
ESKİ TESİSE OG ABONELİK ............................................................................................................. 26
SÖZLEŞME TAHAKKUKU................................................................................................................. 29
SÖZLEŞME TAHAKKUKU TAHSİLATI ............................................................................................... 32
TAHAKKUK ............................................................................................................................................. 33
ENDEKS İŞLEMLERİ ............................................................................................................................ 33
ENDEKS DÜZELTME ........................................................................................................................... 34
ENDEKS ESASLI EK TAHAKKUK ........................................................................................................... 36
EK TÜKETİM GİRİŞİ ve SİLME ............................................................................................................. 38
ENDEKS ESASLI OLMAYAN EK TAHAKKUK ......................................................................................... 40
AÇMA KESME TAHAKKUKU ............................................................................................................... 42
TAHSİLAT ............................................................................................................................................... 43
VEZNE TAHSİLATI ............................................................................................................................... 43
KISMİ TAHSİLAT ................................................................................................................................. 45
BORÇ TAKSİTLENDİRME..................................................................................................................... 47
TAKSİTLİ TAHAKKUK TAHSİLATI ......................................................................................................... 49
KISMI TAKSİTLİ TAHSİLAT .................................................................................................................. 51
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 1
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
TAHSİLAT İPTALİ ................................................................................................................................ 53
ABONE İŞLEMLERİ .................................................................................................................................. 56
ABONE TARİFE ve UNİPEDE DEĞİŞİKLİĞİ ........................................................................................... 56
MANUEL GUVENCE BEDELİ GİRİŞİ ..................................................................................................... 58
ONAY İŞLEMLERİ .................................................................................................................................... 59
TAHLİYE İŞLEMLERİ ................................................................................................................................ 61
ENDEKS GİRİŞİ OLMADAN TAHLİYE ................................................................................................... 61
ÖZEL TRAFO İŞLEMLERİ ......................................................................................................................... 63
ÖZEL TRAFO YÜK DAĞILIMI GÜNCELLEME ........................................................................................ 63
KAÇAK .................................................................................................................................................... 64
ABONELİ KAÇAK KAYIT....................................................................................................................... 64
ABONESİZ KAÇAK KAYIT..................................................................................................................... 66
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 2
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
DAĞITIM KULLANICISI – ABONE İŞLEMLERİ
AG ABONELİK İŞLEMLERİ
AG ABONELİK GİRİŞİ
AG Abonelik Girişi, Abone menüsü altında, AG Abonelik İşlemleri > AG Abonelik İşlemleri altında
bulunmaktadır.
İşletme numarası, abone numarası, dosya ve sıra numarası bilgileri doldurulur.
Yakın Abone Bilgileri, sistemde kayıtlı olan başka bir abonenin dosya, sıra numarası ve trafo bilgilerini
otomatik doldurarak veri girişini kolaylaştırmak amacı ile tasarlanmıştır.
Tesisat proje bilgileri doldurulurken, proje tarihinin günün tarihinden ileri seçilememesi sistem
tarafından kısıtlanmıştır. Proje hazırlayan alanı, otomatik doldurma özelliği ile sistemde tanımlı tesisat
proje yetkilileri arasından klavyeden girilen sonuca uygun verileri getirmektedir. Akım trafosu girişi
zorunlu değildir. Abonenin akım trafosu, işletme içinde sorgulanır ve “Seç” tuşu ile eklenir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 3
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Aboneliğe eklenecek sayaç, seri numarası ve marka bilgileri ile sorgulanır, gelen sonuç “Seç” tuşuna
basılarak abone ile ilişkilendirilir.
Tesisatın adres bilgileri girilir. Mahalle, cadde ve sokak bilgileri uygun olarak girilir. Varsa, detaylı
adres bilgisi “Adres” isimli metin alanına eklenmelidir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 4
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Aboneye eklenmiş Sayacın bağlı olduğu Trafo Bilgileri tanıtılır.
Bölgedeki trafonun kodu seçildikten sonra trafodan çıkış yapan fiderler listesinden uygun olan seçilir.
Aboneliğin bağlantısının, panodan mı, yoksa şebekeden mi olacağı seçilir.
Aboneye giden akım tek fazlı ise monofaze, üç fazlı ise trifaze, eklenecek olan sayaç göz önünde
bulundurulup seçilir.
Kurulu güç bilgisi ve faz kaymasını düzeltici Kompanzasyon tesisinin olup olmadığı girilir.
Sayacın bağlı olacağı kofre bilgileri girilir.
“Kaydet” Tuşuna bastığımızda, girdiğimiz bilgiler ile bir Abonelik Kaydı oluşturulur.
Kayıt tamamlandıktan sonra ekranımıza gelecek mesajda “Tamam” Tuşuna basarak Dağıtım Bağlantı
Sözleşmesi Tahakkuku sayfasına yönlendirilir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 5
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
DAĞITIM BAĞLANTI SÖZLEŞMESİ TAHAKKUKU
Dağıtım bağlantı sözleşmesi tahakkuku yapacağımız abonenin numarası girilerek “Bul” tuşuna basılır.
Abone bilgilerini güncellemek istediğimizde güncellenmek istenen bilgiler girildikten sonra “Abone
Bilgileri Güncelle” tuşuna basarak bilgiler güncellenir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 6
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Tahakkuk yapılacak şahıs Ad, Soyad, TC Kimlik No, Tahakkuk Dönemi, Son Ödeme Tarihi, Damga
Pulunun alınıp alınmayacağı bilgileri girilerek ve varsa yeni kalem eklenerek “Hesapla” tuşu
kullanılarak toplam değer hesaplanır.
“Kaydet” tuşu ile Dağıtım Bağlantı Sözleşmesi Tahakkuku yapılır.
Dağıtım Bağlantı Tahsilatı ekranına yönlendirilmek için “Evet” tuşuna basılır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 7
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
DAĞITIM BAĞLANTI TAHSİLATI
Yönlendirildiğimiz ekranda aboneye ait tahhakkuk fiş numarası hazır olarak gelmektedir.
Doğruluğu kontrol edilip onay kutucuğu işaretlenir. “Hesapla” tuşuna basıp Tahakkuk Kalemleri ve
Fatura Bilgileri görülüp tahsilat kaydedilir.
“Kaydet” tuşuna basılarak tahsilat işlemi yapılır.
“Tamam” tuşu ile işlem tamamlanır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 8
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
OG ABONELİK İŞLEMLERİ
ABONE BAŞVURU / GEÇİCİ KABUL KAYIT
Menüden;
Abone > OG Abonelik İşlemleri > Abone Başvuru / Geçici Kabul Kayıt
yolunu izlenerek Abone Başvuru / Geçici Kabul Kayıt ekranı açılır.
Abone başvurusu ve geçici kabul kaydı aynı sayfa altından tamamlanır.
Proje bilgileri girişi yapılır.
Eğer yeni bir geçici kabul heyeti başkanı eklenecek ise, “Yeni” kutucuğu seçilir. Yeni Geçici Kabul
Heyet Başkanının bilgileri girilip “Kaydet” tuşu ile kaydedilir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 9
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Geçici kabul heyetinin başkanlığını yapacak kişi listeden bulunur ve seçilerek “Kaydet” tuşuna basılır.
Abone kaydına devam etmek için “Evet” tuşuna basılır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 10
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
OG DAĞITIM ABONE KAYDI
Menüden ABONE > OG Abonelik İşlemleri > OG Dağıtım Abone kaydı
yolu izlenerek OG Dağıtım Abone kaydı ekranı açılır.
Abone Başvuru / Geçici Kabul Kayıt sayfasından yönlendirildiğinde Abone bilgileri ekrana gelir.
Abonenin sözleşme bilgileri uygun kriterler ile doldurulur.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 11
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Sorumlu Bilgileri ve Tesisatın Adres Bilgileri girilir. Mahalle, cadde ve sokak bilgileri uygun olarak
girilir. Varsa, detaylı adres bilgisi “Adres” isimli metin alanına eklenmelidir.
Sayacın bağlı olacağı kofre bilgileri girilir.
Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, İlk Endeks Tespit Tutanağı ekranına yönlendirilmek istenirse
“Evet” tuşuna basılır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 12
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
İLK ENDEKS TESPİT TUTANAĞI GİRİŞİ
Abone numarası ile abone bulunur.
Ölçümün primer girişinden mi, sekonder çıkışından mı yapılacağının bilgisi seçilir.
Aboneliğe eklenecek sayaç, seri numarası ve marka bilgileri ile sorgulanır, gelen sonuç “Seç” tuşuna
basılarak abone ile ilişkilendirilir.
Sayaç eklenip, “Kaydet” tuşu ile ilk endeks tespit tutanağı abone için kaydedilir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 13
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
ÖZEL TRAFO BAŞVURU KONTROL
Abonenin özel trafo başvurusu abone numarası ile aranır, Geçici Kabul Listesinden seçilen başvuru
için, “Güncelle” tuşuna basılır ve Trafo Özel Kayıt sayfası görüntülenir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 14
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
TRAFO ÖZEL KAYIT
Özel Trafonun bilgileri girilir.
“Kaydet” tuşu ile Aboneye Özel Trafo kaydı tamamlanır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 15
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
DAĞITIM BAĞLANTI SÖZLEŞMESİ TAHAKKUKU
Dağıtım bağlantı sözleşmesi tahakkuku yapacağımız abonenin numarası girilerek “Bul” tuşuna basılır.
Tahakkuk yapılacak şahıs Ad, Soyad, TC Kimlik No, Tahakkuk Dönemi, Son Ödeme Tarihi, Damga
Pulunun alınıp alınmayacağı bilgileri girilerek ve varsa yeni kalem eklenerek “Hesapla” tuşu
kullanılarak toplam değer hesaplanır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 16
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
“Kaydet” tuşu ile Dağıtım Bağlantı Sözleşmesi Tahakkuku yapılır.
Dağıtım Bağlantı Tahsilatı ekranına yönlendirilmek için “Evet” tuşuna basılır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 17
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
DAĞITIM BAĞLANTI TAHSİLATI
Yönlendirildiğimiz ekranda aboneye ait tahhakkuk fiş numarası hazır olarak gelmektedir.
Doğruluğu kontrol edilip kutucuk işaretlenir. Hesapla tuşuna basıp Tahakkuk kalemleri ve Fatura
Bilgileri görülüp tahsilat kaydedilir.
“Kaydet” tuşuna basılarak kayıt işlemleri tamamlanır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 18
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
PERAKENDE KULLANICISI – ABONE İŞLEMLERİ
AG ABONELİK İŞLEMLERİ
ESKİ TESİSE AG ABONELİK
Menüden ABONE > AG Abone İşlemleri > Eski Tesise Abonelik işlemi seçilir.
Bu menü altından, abonenin Gerçek Şahıs veya Tüzel Şahıs olmasına göre ilgili seçim yapılır.
Uyarısı “Tamam” tuşu ile geçilir.
İlgili Sayaç bilgileri, trafo bilgileri görülebilir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 19
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Tesisat bilgileri kısmından tüzel şahıs ise Vergi No, gerçek şahıs ise TC Kimlik No girişi yapılarak
“Müşteri No Getir” tuşuna basılır. Eğer sistemde vergi numarasına veya TC Kimlik numarasına kayıtlı
Müşteri Numarası varsa otomatik olarak gelir.
Abone Grubu bilgileri altında Muhasebe Kodu, Tarife Grubu, Teşvik Oranı, Fatura Tipi bilgileri girilir.
Terim seçimi yapılır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 20
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Vergi oranları el ile girilecekse onay kutucuğundaki işareti kaldırılıp el ile giriş yapılır.
Vergiden muaf tutmak için vergi oranı 0,00 olarak girilir.
“Kaydet” tuşuna basılır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 21
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Tüm seçimler tamamlandıktan sonra “Kaydet” tuşu ile kaydedilir.
Sözleşme Tahakkuku için “Evet” tuşuna basılır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 22
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
SÖZLEŞME TAHAKKUKU
Sözleşme Tahakkuku yapmak için TAHAKKUK > Tahakkuk İşlemleri > Sözleşme Tahakkuku
yolu izlenerek Sözleşme Tahakkuku sayfası görüntülenir.
Abone numarası ile Tahakkuk yapılacak abone bulunur.
Sözleşmeler kısmından “Seç” tuşuna basılır.
Güvence bedelinin tipi seçilir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 23
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Banka teminat mektubu seçilmişse bilgileri eklenir.
Kalem Kod listesinden kalem seçimi yapılıp tutar girişi yapıldıktan sonra onaylamak için yeşil renkli
onay işaretine tıklanır.
Tahakkuk kalemleri eklendikten sonra “Hesapla” tuşu ile tutar hesaplanır.
“Kaydet” tuşu ile tahakkuk kaydedilir.
Tahakkuk işleminden hemen sonra tahsilat yapılacaksa “Evet” tuşuna basılır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 24
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
SÖZLEŞME TAHAKKUKU TAHSİLATI
Menüden TAHSİLAT > Tahakkuk Tahsilatı İşlemleri > Sözleşme Tahakkuku Tahsilatı adımı seçilir.
Abone no ile tahsilatı yapılacak abone bulunur.
Tahsilatı yapılacak tahakkuk kalemi kutuları işaretlenir ve “Hesapla” tuşuna basılır.
Tahsilat türü listesinden tahsilat türü seçilir. “Kaydet” tuşu ile tahsilat işlemi gerçekleştirilir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 25
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
OG ABONELİK İŞLEMLERİ
ESKİ TESİSE OG ABONELİK
ABONE > OG Abone İşlemleri > Eski Tesise Abonelik menüsü altından abonenin Gerçek Şahıs veya
Tüzel Şahıs olmasına göre seçilir.
Abone Numarası yazıldıktan sonra “Bul” tuşu ile abone bulunur.
Sayaç bilgileri, trafo bilgileri görülebilir.
Abonelik ücretleri alınmadan bir abonelik yapılacaksa ÜCRETSİZ ABONELİK kutucuğu işaretlenir.
Yapı kullanım belgesi yok ise onay kutucuğu boş bırakılır, var ise kutucuk işaretlenir.
Tesisat bilgileri kısmından tüzel şahıs ise Vergi No, gerçek şahıs ise TC Kimlik No girişi yapılarak
“Müşteri No Getir” tuşuna basılır. Eğer sistemde vergi numarasına veya TC Kimlik numarasına kayıtlı
Müşteri numarası varsa otomatik gelir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 26
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Eğer kayıtlı müşteri numarası yok ise; Müşteri numarası oluşturulur.
Abone Grubu bilgileri altında Muhasebe kodu, tarife grubu, teşvik oranı, fatura tipi bilgileri girilir.
Terim seçimi yapılır.
Şirket veya Abone Bilgileri girilir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 27
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Vergi oranları el ile girilecekse onay kutucuğundaki işareti kaldırılıp el ile giriş yapılır.
Vergiden muaf tutmak için vergi oranı 0,00 olarak girilir.
“Kaydet” Tuşuna basılır.
Sözleşme Tahakkuku Eski Tesise abonelik işlemlerinin hemen ardından yapılacaksa “Evet” tuşuna
basılır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 28
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
SÖZLEŞME TAHAKKUKU
Sözleşme Tahakkuku yapmak için, TAHAKKUK > Tahakkuk İşlemleri > Sözleşme Tahakkuku
yolu izlenerek Sözleşme Tahakkuku sayfası görüntülenir.
Abone Numarası ile Tahakkuk yapılacak abone bulunur.
Sözleşmeler kısmından “Seç” tuşuna basılır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 29
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Güvence Bedelinin tipi seçilir.
Kalem Kod listesinden kalem seçimi yapılıp tutar girişi yapıldıktan sonra onaylamak için yeşil renkli
onay işaretine tıklanır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 30
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
“Hesapla” tuşu ile bedel hesaplanır.
“Kaydet” tuşu ile tahakkuk kaydedilir.
Tahakkuk işleminden hemen sonra tahsilat yapılacaksa “Evet” tuşuna basılır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 31
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
SÖZLEŞME TAHAKKUKU TAHSİLATI
TAHSİLAT > Tahakkuk Tahsilatı İşlemleri > Sözleşme Tahakkuku Tahsilatı menü adımlarından,
Sözleşme Tahakkuku Tahsilatı ekranı açılıp Abone No ile tahsilatı yapılacak abone bulunur.
Tahsilatı yapılacak tahakkuk kalemi kutuları işaretlenir ve “Hesapla” tuşuna basılır.
Tahsilat türü listesinden tahsilat türü seçilir. “Kaydet” tuşu ile tahsilat işlemi gerçekleştirilir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 32
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
TAHAKKUK
ENDEKS İŞLEMLERİ
Endeks işlemleri Dağıtım kullanıcısının yetkisi dahilindedir.
ENDEKS GİRİŞİ
Tahakkuk > Endeks İşlemleri > Endeks Girişi yolu ile Endeks Girişi sayfasına erişilir.
Endeks girişi yapacağımız sayacın bağlı olduğu abone “Bul” tuşu ile bulunarak sahip olduğu sayaçlar
listelenir.
Endeks girişi yapacağımız sayaç seçilir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 33
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Son okuma tarihi seçilerek sayacın son endeksleri girilir. Sayaç tek zamanlı ise tek endeks girişi, sayaç
üç zamanlı ise Gündüz, Puant, Gece şeklinde ayrı ayrı endeks girişi yapılır.
“Kaydet” tuşu ile endeks girişi kaydedilir.
ENDEKS DÜZELTME
Bir abonenin sayacındaki endeksin düzeltilmesi gerekiyorsa, İşlem, Tahakkuk > Endeks İşlemleri >
Endeks Düzeltme sayfası ile yapılabilir.
Endeksi düzeltilecek abone bulunur.
Bulunan abonenin sayaç okumaları ekrana gelir. Düzeltilecek endeks seçilir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 34
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Düzeltilecek son okuma değerleri girilir.
“Kaydet” tuşu ile düzeltme işlemi tamamlanır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 35
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
ENDEKS ESASLI EK TAHAKKUK
Bir abonenin sayacının endeksine bağlı tahakkuk oluşturulmak istenirse
Tahakkuk > Tahakkuk İşlemleri > Endeks Esaslı Ek Tahakkuk sayfası ile tahakkuk oluşuturulur.
Tahakkuk oluşturulacak abone bulunur.
Oluşturulacak tahakkuk dönemi, son ödeme tarihi, işlem nedeni yazılarak abone sayacı seçilir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 36
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Seçilen abone sayacının Endeksleri görüntülenir. “Hesapla” tuşu ile Tahakkuk hesaplanır.
Hesaplanan tahakkuk kalemleri ekrana listelenir. “Kaydet” tuşu ile tahakkuk kaydedilir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 37
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
EK TÜKETİM GİRİŞİ VE SİLME
Ek tüketim eklenecek abone bulunur.
Ek tüketim veya Ek TL sekmelerinden eklenecek yerlere giriş yapılır.
“Ek Tüketim Ekle” tuşu ile ek tüketim kaydedilir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 38
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Ek tüketim silinecek abone bulunduktan sonra, ek tüketimin silineceği sayaç seçilip, ek tüketimler
listelenir. “Sil” tuşu ile ek tüketim silinir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 39
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
ENDEKS ESASLI OLMAYAN EK TAHAKKUK
Ek tahakkuk yapacağımız abone bulunur.
Tahakkuk dönemi, tarihler seçilir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 40
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Yapılacak Tahakkuk, Kalem Kod kısmından seçilir. kWh ve/veya tutar girişi yapılır.
Ekelenen tahakkuklar hasapla tuşu ile hesaplanır ve Kaydet tuşu ile kaydedilir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 41
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
AÇMA KESME TAHAKKUKU
Bir abonenin enerjisi kesilip açılırsa aboneye açma kesme tahakkuku yapılır.
Açma kesme tahakkuku yapılacak abone bulunur. Son ödeme tarihi seçilerek tahakkuk oluşturulur.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 42
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
TAHSİLAT
VEZNE TAHSİLATI
Vezneden yapılan tahsilatlar için Vezne Tahsilatı sayfası açılır.
Tahsilatı yapılacak abone bulunur.
Tahsilatı yapılacak tahakkuklar seçilir.
Tahsilat türü ve alt tahislat türü seçilip “Hesapla” tuşu ile hesaplanır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 43
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Bedeller ekrana listelenir. Kaydet tuşu ile tahsilat işlemi tamamlanır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 44
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
KISMİ TAHSİLAT
Tahakkukun belli bir kısmının tahsilatı için Kısmi Tahsilat sayfası açılır.
Kısmi tahsilat yapılacak abone bulunur.
Tahakkuklar listesinden tahsilatın hangi tahakkuktan düşeceği seçilir.
Tahsilat türleri seçilir, hesaplanır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 45
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Ödenecek miktar girişi yapılır. Giriş tamamlandığında “Ödenecek Tahsilatlar” kısmı otomatik
hesaplanır.
“Kaydet” tuşu ile kısmi tahsilat işlemi tamamlanır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 46
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
BORÇ TAKSİTLENDİRME
Borcu taksitlendirilecek abone bulunur.
Taksitlenecek tahakkuklar seçilir. Peşinat oranı girişi yapılır. “Hesapla” tuşu ile tahakkuk hesaplanır.
Tahakkuk kalemleri listelenir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 47
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Taksit başlangıç tarihi, kaç taksit olacağı, kaç ayda bir ödemenin yapılacağı bilgileri girilir.
Kefil bilgileri eklenmek istenirse kutucuk işaretlenir. Kefil bilgileri eklenir.
“Taksitlendir” tuşu ile Borç Bilgisi ve Ödeme Planı görüntülenir.
“Kaydet” tuşu ile taksitlendirme işlemi tamamlanır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 48
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
TAKSİTLİ TAHAKKUK TAHSİLATI
Taksiti ödenecek abone “Bul” tuşu ile bulunur.
Tahakkuklar kısmında taksitli tahakkukun bilgileri görülür. Tahakkuk seçilir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 49
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Ödenecek taksit ve tahsilat türü seçilir. “Hesapla” tuşu ile hesaplanır.
“Kaydet” tuşu ile tahsilat işlemi tamamlanır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 50
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
KISMI TAKSİTLİ TAHSİLAT
Taksitli tahakkukun bir kısmının tahsilatını yapabilmek için Kısmi Taksitli Tahsilat sayfası açılır.
Kısmi tahsilatı yapılacak abone bulunur.
Ödemesi yapılacak tahakkuk seçilir.
Ödenecek taksitler kısmı bilgi amaçlıdır. Ödenecek miktar girişi yapılır, Tahsilat Türü seçilir. “Hesapla”
tuşu ile hesaplanır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 51
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Kaydet Tuşu ile tahsilat işlemi gerçekleşir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 52
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
TAHSİLAT İPTALİ
İptal edilecek tahsilatın fiş numarası ile veya ait olduğu abonelik üzerinden arama yapılarak bulunur.
İptal edilecek tahsilat seçilir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 53
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Bilgi ekranı görüntülenir. Okunup “Tamam” tuşu ile işlemlere devam edilir.
Tahsilat bilgileri listelenir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 54
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
İptal nedeni yazılır. “İptal Et” tuşuna basılır.
Gecikme zammı ile ilgili uyarı okunur. Tahsilat iptal işlemi tamamlanmak istenirse “Evet” tuşu ile
tahsilatın iptali için onaya gönderilir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 55
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
ABONE İŞLEMLERİ
ABONE TARİFE VE UNİPEDE DEĞİŞİKLİĞİ
Tarifesi değişecek abone bulunur.
Abone sayaçları gözlemlenir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 56
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Değişiklik yapılacak parametre değiştirilip “Kaydet” tuşu ile kaydedilir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 57
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
MANUEL GUVENCE BEDELİ GİRİŞİ
Güvence bedeli tahakkuku kaydı olmayan Abonelik Sözleşmelerine güvence bedeli girilebilmesi için
Abone > Manuel Guvence Bedeli Girişi sayfası açılır.
Güvence bedeli girişi yapılacak abone bulunur.
Aboneye ait tüm şahıslar listelenir. İ
İşlem yapılacak şahıs seçilir.
Ödeme bilgileri doldurulur. “Kaydet” tuşu ile kaydedilir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 58
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
ONAY İŞLEMLERİ
Yetki Yönetimi Menüsü altında Onay İşlemleri sayfasından Onay bekleyen işlemler listelenip,
onaylanabilir.
Onay bekleyen işlemler istenirse işletmeye, işlem tipine, kullanıcıya göre filtre uygulanabilir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 59
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Onaylanacak işlem “Seç” tuşu ile seçilir. “Onayla” tuşu ile onaylanır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 60
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
TAHLİYE İŞLEMLERİ
Tahliye işlemleri Perakende kullanıcısının yetkisi dahilindedir.
ENDEKS GİRİŞİ OLMADAN TAHLİYE
Abone > Tahliye işlemleri > Endeks Girişi Olmadan Tahliye yolu izlenerek açılan sayfada tahliye
işlemini başlatacağımız abonenin bilgileri girilir.
Dilekçe girişi yapılır. “Dilekçe Kaydet” tuşu ile dilekçe işleme alınır.
Abonenin önceden kalan borçları varsa görüntülenir. “Hesapla” butonu ile tahsilat hesaplanır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 61
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Tahsilat hesaplandıktan sonra depozito iade yeri seçimi yapılır.
“Dosya Ekle” tuşu ile dosya eklenir ve “Tahliye Et” tuşu ile abone tahliye edilir.
Abonenin tahliye edileceği Evet ile onaylanır.
Eğer abonenin tahakkuk edilmemiş borçları varsa tahliye işleminden önce tahakkukları yapılır.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 62
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
ÖZEL TRAFO İŞLEMLERİ
Özel Trafo İşlemleri Dağıtım kullanıcısının yetkisi dahilindedir.
Trafo > Özel Trafo işlemleri menüsünden erişilebilir.
ÖZEL TRAFO YÜK DAĞILIMI GÜNCELLEME
Trafo > Özel Trafo işlemleri > Özel Trafo Yük Dağılımı Güncelleme sayfası ile ;
Yük dağılımı güncellenecek Özel Trafo bilgileri girilerek bulunur.
Yeni yük dağılımı girilerek “Güncelle” tuşu ile güncellenir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 63
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
KAÇAK
Kaçak işlemleri Dağıtım kullanıcısının yetkisi dahilindedir.
ABONELİ KAÇAK KAYIT
Bir abone için kaçak işlemleri başlatılacaksa ;
Kaçak > Kaçak Kayıt İşlemleri > Aboneli Kaçak Kaydı yolu izlenerek Aboneli Kaçak kaydı sayfasına
erişilir.
Kaçak kaydı yapılacak abonenin abone numarası bulunur. Şahıslar kısmından kaçak kullanımı yapan
şahıs seçilir.
Abonenin Ana tarife grubu ve tarife grubu seçilir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 64
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Kaçak ihbar ile bildirildiyse kaçak ihbar numarası yazılır.
Kaçak kullanım sonucu tespit edilen bilgilerin girişi yapılırak kaçak tutanağının seri numarası ilgili yere
yazılır.
Tutanağı düzenleyen kişilerin Ad Soyadları, ünvanları yazılarak “Kaydet” tuşu ile Aboneli kaçak kaydı
oluşturulur.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 65
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
ABONESİZ KAÇAK KAYIT
Kaçak kullanımın olduğu yerde abonelik yok ise ;
Kaçak > Kaçak Kayıt İşlemleri > Abonesiz Kaçak Kaydı yolu izlenerek Abonesiz Kaçak Kaydı sayfası
açılır.
Kaçak tesisatın yakınındaki abone no ile arama yapılarak Adres bilgileri getirilir.
Tarife grubu seçimi yapılır.
Kaçak kullanımın olduğu sayaç bilgileri eklenir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 66
Electricity Distribution and Retail Information Management System
BEPSAŞ ve BEDAŞ için hazırlanmıştır.
Kaçak kayıt bilgileri doldurulur. Tutanağı düzenleyenlerin Adı, Soyadı, Ünvanı yazılıp “Kaydet” tuşu ile
kaydedilir.
İnfopark Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
2014 ©İnfopark mülkiyetindedir. Tüm hakları saklıdır.
Sayfa 67
Download

Yardım