Dural Cranial Nasal Release Procedures
Nedir
Neden İşe Yarar
ve
Nasıl İşler?
Dr. John Bashline
D.M. D.C.
İçindekiler
DCNRP Nedir?.....................................................................................................S / 05
DCNRP ve Çocuklar..........................................................................................S / 07
Etkili Olduğu Rahatsızlıklar...........................................................................S / 08
SSS............................................................................................................................S / 35
Hasta Resimleri...................................................................................................S / 43
02
Alzheimer.................................................................................................... S / 08
Ağız Ağrıları................................................................................................ S / 22
Amiyotrok Lateral Skleroz....................................................................S / 23
Anksiyete......................................................................................................S / 09
Artrit............................................................................................................... S / 10
Asker Omuru (boyun incinmesi nedeniyle)................................S / 29
Baş Ağrıları...................................................................................................S / 18
Baş Basıncı................................................................................................... S / 18
Beyin Cerrahisi...........................................................................................S / 13
Beyin Sarsıntısı...........................................................................................S / 15
Bipolar Rahatsızlık (Manik Depresyon)...........................................S / 14
Boyun Ağrıları.............................................................................................S / 24
Bruksizm (Diş Gıcırdatma).................................................................... S / 25
Bursit...............................................................................................................S / 10
Çene Ağrıları...............................................................................................S / 22
Çift Görme...................................................................................................S / 17
Çocuk Felci..................................................................................................S / 28
Denge Sorunları.......................................................................................S / 33
Depresyon...................................................................................................S / 14
Dikkat Eksikliği Bozukluğu.................................................................. S / 11
Disleksi..........................................................................................................S / 11
Distoni.......................................................................................................... S / 16
Down Sendromu..................................................................................... S / 15
Düsük Enerji...............................................................................................S / 21
Felç.................................................................................................................S / 32
Fibromiyalji.................................................................................................S / 21
Fobiler........................................................................................................... S / 28
Glokom.........................................................................................................S / 17
Görme Bozuklukları................................................................................S / 17
Hiperaktivite...............................................................................................S / 11
Horlama........................................................................................................S / 31
İnsomni (Uyuyamama Hastalığı)......................................................S / 20
Kafa Yaralanmaları...................................................................................S / 15
Kas Spazmları............................................................................................S / 24
Kifoz (Kamburluk)....................................................................................S / 29
Konsantrasyon ve Odaklanma Zayıflığı........................................S / 28
Kronik Yorgunluk.....................................................................................S / 21
Kulak Çınlaması (Tinitus).....................................................................S / 33
Kulak Enfeksiyonu (Akut ve Kronik Otitis Media)....................S / 16
03 - Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? / Dr. John Bashline D.M. D.C.
Lenfatik Sirkülasyon........................................................................... .... S / 21
Lenfatik Toksinler..................................................................................... S / 21
Lenfoid..........................................................................................................S / 21
Lenfoma....................................................................................................... S / 21
Lordoz (Çökük Omurga)....................................................................... S / 29
Lou Gehrig Hastalığı.............................................................................. S / 23
Migren.......................................................................................................... S / 18
Multipl Skleroz.......................................................................................... S / 23
Müsküler Distrofi...................................................................................... S / 23
Nevroz........................................................................................................... S / 09
Nöbet (Epilepsi)........................................................................................ S / 30
Obsesif-Kompülsif Bozukluk.............................................................. S / 14
Omuz Ağrıları............................................................................................ S / 24
Organ Fonksiyonları............................................................................... S / 24
Ortodontik Stres....................................................................................... S / 25
Osteoporoz ................................................................................................ S / 25
Otizm............................................................................................................. S / 12
Öğrenme Bozuklukları.......................................................................... S / 11
Parapleji........................................................................................................ S / 26
Parkinson Hastalığı................................................................................. S / 26
Psikoz............................................................................................................. S / 14
Romatizma.................................................................................................. S / 10
Sağırlık.......................................................................................................... S / 16
Serebral Palsi ............................................................................................. S / 13
Sırt Problemleri......................................................................................... S / 29
Sinüzit........................................................................................................... S / 31
Siyatik............................................................................................................ S / 29
Şizofreni........................................................................................................ S / 14
Skolyoz (Spiral Omur)............................................................................ S / 29
Sol Hemisfer Parezisi.............................................................................. S / 32
Solunum ve Sinüs Bozuklukları........................................................ S / 31
Tetrapleji...................................................................................................... S / 26
Titreme......................................................................................................... S / 26
TMB................................................................................................................. S / 22
TMJ.................................................................................................................. S / 22
Tromboz (Aşırı Kan Pıhtılaşması)...................................................... S / 32
Uyku Apnesi............................................................................................... S / 31
Vertigo (Baş Dönmesi).......................................................................... S / 33
04
DCNRP Nedir?
Dural Kraniyal Nazal Salınım Prosedürleri (DCNRP) bedenimizin ideal
formuna ve dengesine kavuşarak sağlık haline geri döndürülebilmesini
amaçlayan ve Dr. John Bashline tarafından uzun yıllardır uygulanmakta
olan teknikler bütünüdür.
Temel yaklaşımı en basit şekilde şöyle anlatabiliriz:
Denge algımız ağırlıklı olarak kafatasımızda bulunan yapılar tarafından
yönetilir. Örneğin: İç kulaklar (labirent) hareketin yönünü belirler
(dönme, ön-arka, yan-yan, yukarı aşağı gibi). Gözler vücudun boşlukta
nerede olduğunu (ayakta, ters dönmüş gibi) ve hareketin yönünü
görür. Merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilik), diğer sistemlerden
gelen bütün bulguları da değerlendirerek, aradaki ilişkiyi sağlar.
Basit bir anlatımla insan vücudu, üzerinde bowling topu taşımaya
çalışan bir sopa gibidir ve asıl olarak bu küçük topun dengede
taşınmasına odaklıyızdır. Şayet kafatası kemiklerimizde, anne
karnından başlayarak, geçirdiğimiz kazalar, darbeler yani travmalar
sonucu yapısal olarak bozulmuşsa ve bu sebeple denge algısında bir
hasar oluşmuşsa, ortalama 8 kg ağırlığındaki kafamızı taşıma şeklimiz
dengesizleşir. Bedenimiz kendini deforme etme pahasına kafamızı
dengede tutmaya öncelik verir. Nihayetinde omurgadan başlayarak
tüm iskelet ve kas sistemine binen ağırlık dağılımının
dengesizleşmesine sebep olur, duruş bozukluğu sebepli birçok iskelet
ve kas sistemi rahatsızlığına zemin hazırlar ve yol açar.
Bu durum kafatası iç basınçlarında da dengesizlikler yarattığından;
beynin, dolaşım ve sinir sisteminin, beyin ve omurilik sıvılarının akışının
sağlıklı olmasını engeller, birçok rahatsızlığa sebep olur.
Biraz daha derine inecek olursak kafatasımız, birbiriyle kenetlenmiş, 2
mm’e kadar hareket kabiliyetine sahip 8 kemikten oluşur. Bu denli
önemli, bedenimizin odak noktasını oluşturan kemik yapısının
merkezinde ise sfenoid kemiği bulunur. Kelebek şeklindeki bu kemik,
şakak kemikleri, gözümüzün arkası ve üst damağa denk gelir. Temel
kemik de denilen sfenoid kafatasındaki tüm kemiklere temas eder ve
dengeyi
ağırlıklı
olarak
algıladığımız
merkezde
bulunur.
05 - Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? / Dr. John Bashline D.M. D.C.
Sfenoid Kemiği
Kafatası kemiklerimizin hareketliliği sinir sistemimiz başta olmak üzere
birçok sistemimizin düzgün işlemesi açısından önemlidir. Bu
kemiklerde oluşmuş bir konumsal bozukluk, kemiklerin uyumlu
hareket kapasitesinde kısıtlama yaratır, bu durumun yarattığı kafatası iç
basınçları beyin ve omurgada iletken görevi gören nörotransmiter
sıvının eşit, homojen ve gerektiği gibi dolaşmasını engeller, sinir iletim
sorunları ortaya çıkar, dolaşım bozulur ve tüm bu sonuçlar çeşitli
rahatsızlıklara temel oluşturur.
DCNRP, bedendeki kas spazmlarını rahatlatarak kemiklerin ideal konumuna dönmesine olanak sağlarken omurgamızdan çıkıp bütün
bedenimize dağılan 31 çift ana sinir hattını da rahatlatır. Bununla
beraber, uygulanan özel kraniyal teknik ile sfenoid kemiğinin dengeye
dönmesi sağlanır. Böylece kafatası kemiklerinde ihtiyaç duyulan
hareketlilik geri gelir. Yani kumanda odasının diğer birimlerle iletişimi
artarak olması gereken seviyeye yükselir, bir başka deyişle "fabrika
ayarlarına" geri dönüş başlar.
DCNRP’nde kullanılan teknikler, cerrahi yöntemlerdeki gibi danışanın
konforunu bozan, günlük yaşamını engelleyen teknikler değildir. Bu
tedaviler vücut fonksiyonlarını geliştirmede öyle başarılıdır ki hastaları
Dr. Bashline tarafından tedavi edilebilmek için dünyanın farklı
köşelerinden yüzlerce hatta binlerce kilometre yol katederek gelirler.
Neden mi? Cevap gayet basit: DCNRP insanları rahatlatıyor, vücut
fonksiyonlarını emsalsiz bir biçimde geliştiriyor.
06
DCNRP ve Çocuklar
Doğum travmasıyla birlikte yüz ve kraniyal travmaların beyin ve beyinle
bağlantılı sistemlerde fonksiyon bozukluğuna yol açtığı kabul edilen
bir görüştür. Çocuklarımızı hayata tedavi edilmemiş bu doğum
travmalarıyla, yaşamlarına sirayet etmiş çeşitli bozukluklarla göndeririz.
Bu bozuklukların bazıları erken yaşlarda bazılarıysa ileriki yaşlarda
kendini gösterir. DCNRP uygulamaları geniş ölçüde kabul görmüş
yöntemlerdir ve söz konusu sorunlara çare olabilecek konumdadır.
DCNRP, omurga ve duruş bozukluklarından serebral palsi, down
sendromu, epilepsi, öğrenme bozuklukları, hiperaktivite gibi kafa içi
basınç ve nörotransmiter dengesizliğine bağlı bir çok rahatsızlığın
ortaya çıkmadan önlenebilmesine, bu rahatsızlıkları yaşamakta
olanların ise yaşam standartlarının ciddi ölçüde iyileştirilmesine imkân
tanımaktadır. Bunun için yüz ve bedendeki belirtileri gözlemlemek,
gerek duyuluyorsa kontrol ettirmek önemli bir adım olacaktır.
Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?
Aynanın önüne geçip kendi bedeninize dikkat edebileceğiniz gibi
çocuğunuzu karşınıza alarak şu noktalara dikkat edebilirsiniz:
• Bir göz diğerinden daha büyük mü gözüküyor?
• Bir kulak diğerinden daha büyük mü gözüküyor?
• Ağzın bir kenarı aşağıda mı? Ya da gülümseme bir yana
doğru daha mı geniş?
• Yüzün ortasından inen bir çizgi hayal ettiğinizde
bir tarafı diğerinden daha mı geniş gözüküyor?
• Omurgada bir kavis ya da eğrilik dikkat çekiyor mu?
• Bir ayak tabanı diğerinden daha mı düz?
• Ayaklar dışa ya da içe doğru mu duruyor?
• Ayakkabılara dikkat ettiğinizde tabandan içe ya da dışa
doğru şekil bozukluğu var mı?
• Direnç göstermeden ayakta duruken sırasıyla sağ ve
sol kalçadan hafif ittiğinizde bir tarafa düşme meyli diğer
taraftan daha mı fazla?
Bu sorulardan en az birine evet cevabı veriyorsanız DCNRP uygulamasına gerek olup olmadığını öğrenmek için detaylı kontrol yaptırmanız
faydalı olabilir.
07
DCNRP’nin Etkili Olduğu Rahatsızlıklar
Yapısal bir yöntem olan DCNRP, sindirim sorunları ve post-nazal
akıntısı gibi biyokimyevi sorunlarıma nasıl çare olabilir?
Sinir sistemi, sindirim ve mukus üretimi de dahil olmak üzere vücudun
tüm fonksiyonlarını kontrol eder. Sinir sisteminin büyük bir kısmı
kafatasının içinde yer alır. DCNRP sayesinde iskelet doğru biçimini alır,
sinir sisteminin fonksiyonları zenginleşir, vücuttaki diğer birçok süreç
normalleşir. İşte tam da bu nedenle DCNRP, bağlantısı yokmuş gibi
görünen birçok şikayete çare olabilir. Buna ek olarak omurdaki dural
salınım, 31 çift spinal sinirin gerilimini rahatlatarak sinir akışını geliştirip
sinirlerin tahrişini azaltır.
DCNRP aşağıdaki şikayetlere nasıl ve neden çare olur?
Alzheimer
Alzheimer, beynin yavaş işlemesiyle ilgili bir hastalıktır. Yapılan otopsilerde
Alzheimer geçirmiş beyinlerdeki dokuların, sıradan beyinlere kıyasla ciddi
oranda farklı olduğu görülmüştür. Alzheimer'dan muzdarip kişi henüz
ölüm döşeğinde olmamakla birlikte yaşamla ölüm arasındadır. Beynin
fonksiyonları en az üç faktöre bağlıdır: beyin dokularının durumu, kan ve
dokulardaki akım karakteristiği, kan ve serebrospinal sıvılarının (beyin ve
omuriliği saran sıvı) akım şekli. Kan ve serebrospinal sıvıların akışı olmadan
beynin işlemesi mümkün değildir. Buna karşın, Alzheimer hastalığına
yönelik terapötik yöntemler, beyin dokularının tedavisine odaklanmıştır.
Bu nedenle diyet, toksinlerin ve ağır metallerin vücuttan atılması, tedavi
amaçlı takviye gıdalar ve homeopatik ilaçlar gibi doğal yolların yanı sıra
yeni ilaçlar geliştirmek için de çalışmalar bulunmaktadır. Bunlar işe yarayabilir. Fakat beyindeki sıvı akım karakteristiğinin optimize edilmesini
sağlamak da ayrıca önemlidir. İşte DCNRP tam bu noktada devreye girer.
Kafanın şeklini iyileştirerek kan ve serebrospinal sıvıların sıvı akım düzenini
geliştirir, beyin dokularının en üst düzeyde çalışmasını sağlar. Alzheimer
hastalığında bu performans yüksek bir seviyede olmasa da tedavi
edilmeyen hastaya göre gözle görülür bir fark sağlar. DCNRP, Alzheimer
hastalarının tedavi protokollerinde önemli bir yer teşkil eder.
08 - Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? / Dr. John Bashline D.M. D.C.
Anksiyete ve Nevroz
Anksiyete, beynin yol açtığı bir durumdur. Xanax gibi ilaçlar ile kava biberi,
takke çiçeği, kediotu, şerbetçiotu gibi bitkilerin tamamı anksiyete belirtilerinin tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır. Anksiyete tedavisinde psikolojik danışmanlık almak da bazen yeterli olmaktadır. Ancak anksiyetenin
altında yatan neden beynin fonksiyonlarına yönelik bir sorun olduğu için
bu hastalara göre tedavisi de beynin fonksiyonlarına yönelik olmalıdır.
DCNRP uygulamasına gelen hastalar diğer yöntemleri yetersiz bulanlardır.
Standart tedavi teknikleri, beyindeki nörotransmitter seviyelerini
değiştirmeyi amaçlayan yöntemler kullanır. Böylelikle nörotransmitter
seviyeleri gereğinden fazla veya az olan beyinlerdeki sorunlar geçici olarak
hafifletilir. Anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlar ve bitkiler nörotransmitterlardaki seviyeyi geçici olarak değiştirebilir. Beyindeki nörotransmitter
seviyesi arttığı veya azaldığı zaman duygular ve davranışlar değişir, bu
değişim tüm beyinde hissedilir. Bu durum çoğunlukla hastaların geçici
olarak daha az endişelenmesine yardımcı olur.
İlaçlar aslında beyinde belli bir noktayı hedef almakta yetersizdirler.
Beyindeki ilgili bölgeye etki etmek yerine tüm beyinde değişikliğe neden
olurlar. Bu durum ise yan etkilere yol açabilir. Beyinde nörotransmitter
seviyeleri normal dışında (gereğinden fazla veya az) olan bölgeler değişir;
bu değişimin doktorun umduğu yönde olması şansa bağlıdır. Buna karşılık,
beyinde nörotransmitter seviyeleri normal olan bölgeler de gereğinden
fazla veya az uyarılak değişikliğe uğrar ve bu normal bölgelerde de yan
etkiler belirebilir.
Anksiyete sorunu nörotransmitter seviyeleriyle ilgilidir. Ancak sorun,
nörotransmitterların az veya fazla üretiminden çok beyindeki dağılımıyla
ilgilidir. Beynin bazı bölgelerindeki kimi nörotransmitterların seviyesi
düşükken bazı bölgelerinde gereğinden yüksektir; yahut bu iki durum iki
farklı bölgede aynı anda yaşanmaktadır. Bu gibi durumlarda etkili ve yan
etkisi bulunmayan ilaçlar vermek zordur.
Serebrospinal sıvının (beyin ve omuriliği saran sıvı) akışı ile kan akışı,
nörotransmitterların dağılımını belirler. Bu akış ise kafatasının şekli ile çok
ilgilidir. DCNRP ile kafatasının şekli kontrollü olarak değişir, bu sayede
09
serebrospinal sıvı ile kan akışı değişime uğrar ve düzenlenir. Sıvı akım
karakteristiği değiştiği için, nörotransmitterların dağılım kalıpları da değişir.
Kan ve serebrospinal sıvının dağılımı normale döner böylece beyin
içerisindeki nörotransmitterların seviyesi normal seyreder.
Kafatası şekli optimize edildiği için beynin fonksiyonları da daha ideal hale
gelir. Bu ise anksiyete vakalarında kalıcı değişim sağlar.
Artrit, Bursit ve Romatizma
Artrit ve romatizma, eklemlerde oluşan sorunlardır. DCNRP, manipülasyon
ve spinal dural esneme, eklemlerde belli başlı iki değişime neden olur. Etki
edebildiği unsurlar:
1) omurilik ve pelvis kemiklerinin konumu ve
2) sinir sistemidir.
Bu noktalarda rahatsızlığı bulunan kişilerin duruşu asla mükemmel
olamaz. DCNRP postural (fiziksel duruş) kalıpları değiştirdiği için omurilik
ve pelvisteki ağrı ve sızıları azaltır. Omurilik ve pelvisin ağırlık taşıma
noktaları değiştiğinde kalçanın, dizlerin ve ayakların ağırlık taşıma noktaları
da değişir. Örneğin dizde ağrıyan noktalar en fazla ağırlığı taşıyan noktalar
olmaktan çıkarlar. Yani artık yürürken ayakların konumu (örneğin,
başparmağın içeride veya dışarıda olması) eskisi gibi olmaz. Bu tür
değişikler de kişinin ağrı kalıplarında ciddi bir değişim sağlama imkânına
sahiptir. Sinir sistemi, bağışıklık sistemi de dahil olmak üzere vücuttaki her
şeyi kontrol eder. Romatizmal artrit ya da otoimmün artrit gibi rahatsızlıklar
söz konusu olduğunda bağışıklık özelliklerini en üst düzeye çıkarmak,
iltihap seviyesinde ciddi değişiklik yaratabilir.
Dr. Bashline’ın 45 yıldan uzun süredir yürüttüğü klinik çalışmalarında birçok
Bursit teşhisi konmuş hastanın teşhisinde hata olduğu, yanlışlıkla bursit
teşhisi konmuş olduğu bulgulanmıştır. Kronik olarak donmuş omuz veya
ağrıyan omuzlarla ilgili sorunlar hem postural, hem müskülerdir (kas ile
ilgilidir). Vücudun duruş şekli sebebi ile eklem ağrıları oluşur. Bu ağrıları
yaratan hareketleri engellemek amacıyla kaslarda kronik spazmlar
meydana gelir. Bu, özellikle boyun incinmelerinden sonra, boynun veya
üst sırtın düzleştiği (kaza esnasında boynun fazlaca ileri savrulması nede10 - Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? / Dr. John Bashline D.M. D.C.
niyle) omuzların öne ve geriye doğru eğik duruma geldiği, boyunda, üst
sırtta ve omuzlarda kronik kas spazmlarının eşlik ettiği bir duruşa yol açar.
Omuzlar bu biçimde iken tavana yetişmek veya saç taramak gibi sıradan
omuz hareketleri mekanik olarak kısıtlanır. Omuz eklemleri ve kaslar demir
gibi sertleşmişken kişinin yukarıda bir noktaya erişmek için yaptığı
hareketler imkânsızlaşır. DCNRP tedavisi ile omuzlar normal konumlarına
kavuşur ve kişi günlük faaliyetlerine dönebilir.
Dikkat Eksikliği Bozukluğu, Disleksi, Hiperaktivite ve diğer
öğrenme bozuklukları
Öğrenme bozuklukları çoğunlukla, sinir sistemi uyarıcı ilacı Ritalin ve türevleri ile tedavi edilir. Yaygın inanışa göre beynin işleyişindeki bozukluklar,
beyindeki nörotransmitterların eksikliğinden kaynaklanır. Bu sorunun en
hızlı çözümü, eksikliği gidermek amacıyla ilaç kullanımıyla sinir taşıyıcısı
seviyesini yukarı çekmektir. İlaç tedavisi çoğu zaman işe yarar, ancak kalıcı
iyileşme sağlamaz. Beynin içerisindeki kimi nörotransmitterların seviyesini
artırır. Örneğin Ritalin'in kaydettiği başarı, öğrenme bozukluklarının
psikolojik değil, aksine sinir sisteminin işleyişindeki sorunlardan
kaynaklandığını gösterir. Ritalin gibi sinir sistemi uyarıcıları, beyindeki
serebrospinal sıvıda (beyin ve omuriliği saran sıvı) bulunan
nörotransmitterların seviyesini değiştirmek suretiyle işler. Bu, beynin özel
bazı bölgelerindeki nörotransmitterların olması gereken seviyede
bulunmayışının öğrenme bozukluğuna yol açtığı anlamına gelir.
Beynin bazı bölgelerinde nörotransmitterların bulunmaması durumunda
görme ve işitme sırasındaki konsantrasyon ve yorumlama yetileri zarar
görür. Bu nedenle nörotransmitterların seviyesini ilaçla artırmak bu
sorunları geçici olarak çözmüş olur.
O halde neden öğrenme bozukluğu çeken herkes Ritalin veya benzeri bir
ilaç kullanmıyor?
Ritalin kullanımındaki temel sorun yan etkileridir; beynin başka bölgelerindeki nörotransmitterlarda doz aşımı görülmeye başlar. Eğer beynin bir
bölgesinde nörotransmitterların seviyesindeki artış fonksiyonların artışını
11
sağlarken, bir başka bölgede aynı nedenle yan etkilere sebep oluyorsa, o
halde mesele nörotransmitterların eksikliği değil, dağılımıdır. Yani
öğrenme bozukluklarının semptomatik tedavisinde nörotransmitterların
seviyesini artıran ilaç kullanımı, meseleye doğru yaklaşmadığı için asla
çözüm olarak görülemez.
Öğrenme bozukluğunda kalıcı bir çözüm için beyindeki sıvı akım
karakteristiğinin ideal şekilde düzenlenmesine odaklanmak gerekir. Kan ve
serebrospinal sıvının ideal akışı sayesinde öğrenme bozuklukları
iyileştirilebilir veya durdurulabilir.
DCNRP'nin yaklaşımı, kafatasının şeklini değiştirerek serebrospinal sıvı
akışını (CSF) geliştirmek üzerinedir. Kraniyum (kafatası kemikleri) optimize
edilirse doğru akış sağlanabilir ve beyindeki sıvıların yetersiz dağılımı
sorunu ortadan kalkmış olur.
Bu, ciddi bir soruna karşılık basit bir çözüm gibi görünebilir; öyledir de.
Ancak klinik olarak ilaçla tedaviye göre daha iyi sonuç verir. Dr. Bashline 45
yıldan uzun süredir yürüttüğü klinik çalışmalarında birçok öğretmenden
DCNRP tedavisinin öğrenme üzerinde yarattığı değişikliklere
inanamadıklarını söyleyen mektuplar almıştır. Sonuçlara güvenin!
Otizm
Otizm nedenleri tam olarak anlaşılamayan, öngörülemeyen ve kesin
tedavisi bulunmayan bir durumdur. Bugüne kadar birçok otistik çocuk ile
yapılan DCNRP çalışmalarında görüldüğü kadarıyla, ADD (dikkat eksikliği
bozukluğu) ve hiperaktivite sorunu olan kişilerde olduğu gibi, otizmlilerin
de beyin fonksiyonlarında sorunlar bulunmaktadır. Otizm söz konusu
olduğunda, belirtileri ilaçla kontrol altına alan ve kolay uygulanabilen, yan
etkisiz bir tedavi yöntemi yoktur. Otizm teşhisi kaldırılmış kişiler ise
hastalığın nedenlerine yönelik çok az veri sunabilir. Bu hastalar üzerinde
uygulanan ve kimi zaman yararlı sonuçlar doğuran rehabilitasyon amaçlı
davranış kontrol teknikleri uygulamaları ise bazı hastalar için gerçekte
uygun olmayan sert uygulamalardır.
12 - Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? / Dr. John Bashline D.M. D.C.
DCNRP terapisi gören otistik hastaların gelişme kaydettiği gözlenmektedir.
Ancak süreç, öğrenme bozukluğuna kıyasla daha yavaş ilerler ve
öngörülebilirliği daha düşüktür. Baş ve omurilik yapılarının optimizasyonunu
başarılı bir otizm tedavisinde önemli etkenlerden biridir.
Beyin Cerrahisi
DCNRP, beyin cerrahisi sonrasında çok önemlidir.
Beyni öncelikle beyin zarı gibi bağ doku, sonra da kemikler çerçeveler.
Kemik ve bağ dokulardan oluşan bu ağ iç içe geçmiş ve sabitleşmiştir. Bu
yapıda değişiklik olduğunda beynin ve vücudun fonksiyonlarında önemli
sonuçlar ortaya çıkar. Cerrahi işlemler sonrasında kafa yapısında ciddi
değişiklikler meydana gelir; eski mekanik fonksiyonları geri getirmek içinse
hiçbir çaba gösterilmez. DCNRP ile kafatası normal ortamına döner, beyin
ve vücut yapıları ideal şekilde çalışmaya başlar.
Serebral Palsi
Kraniyal terapi, serebral palsi hastalarının tedavisinde uzun yıllardır
kullanılmaktadır. Bu rahatsızlık üzerinde, Dr. J. R. Stober eski BNS terapisi ile
güvenilir sonuçlar elde etmiştir. DCNRP ise bundan da iyi sonuçlar vermektedir. Bu tip rahatsızlığı bulunan insanlar genellikle iki gruba ayrılır: aşırı kas
tonusu bulunanlar (spastik) ve yetersiz kas tonusu bulunanlar (flask
paralizi).
Bu iki rahatsızlık da beyinciğin fonksiyon seviyesiyle ilgilidir; beyincik kas
tonusu ile başlamış olan hareketi durdurma yetisini kontrol eder. Bir
grubun beyinciği hiper-fonksiyon gösterirken, diğer grup hipo-fonksiyon
gösterir.
DCNRP ile kafanın arka kısmının hareketi sağlandığından beyinciğin
fonksiyonları optimize edilebilir.
Serebral Palsi hastalarında DCNRP en etkili tedavilerden birisidir.
13
Bipolar Rahatsızlık (Manik Depresyon) Depresyon,
Obsesif-Kompülsif Bozukluk, Psikoz, Şizofreni
Depresyon, obsesif-kompülsif bozukluk (OKB), şizofreni, manik depresyon
ve psikoz gibi psikiyatrik rahatsızlıklar danışmanlık ile ender olarak etkin
tedavi edilebilir. Bu rahatsızlıkların tedavisinde çoğu zaman psikiyatrik
ilaçlar kullanılır. Genelde yaklaşım, ilaçların yaratacağı etkileri yaratan,
beyindeki nörotransmitterların seviyesini düzenlemek üzere tasarlanmış,
daha az toksik içeren maddeleri kullanmaktır. Bu tedavi teknikleri için
kullanılan psikiyatrik-kimyasal modele göre beyindeki nörotransmitter
seviyesinde anormallikler (eksiklikler) bulunmaktadır. Kullanılan ilaçlar
beyindeki ‘hedef nörotransmitterların’ seviyesini yükseltir. Bu durum,
beyindeki ‘hedef nörotransmitterların’ önceden eksiklik görüldüğü
bölgelerde yeterli seviyeye ulaşılmasını sağlar. Psikiyatrik rahatsızlıklar
çoğu zaman bu şekilde kontrol altına alınır.
Nörotransmitterların ciddi ölçüde eksik bulunduğu nadir durumlarda, bu
ilaçlar büyük başarı gösterir. Meselenin özüne temas ederek
nörotransmitterların eksikliğini telafi ederler.
Ancak bu ilaçları kullanan çoğu kişide yan etkiler görülür. Genellikle bu yan
etkiler, esas şikayetle ilgisi bulunmayan fonksiyonlarla ilgilidir. Örneğin,
Prozac kullanan depresyondaki bir hastanın moral seviyesi yükselirken ilaç
nedeniyle cinsel gücünde kayıp yaşanabilir. Bu, beynin daha önceden
yeterli seviyede ‘hedef nörotransmitterların’ bulunduğu bölgelerine doz
aşımı meydana gelmesi sebebi ile oluşur.
Beynin bir bölgesinde yeterli miktarda nörotransmitter varken bir başka
bölgesinde gereğinden az veya fazla varsa, mesele üretim ile ilgili değildir.
Bu, nörotransmitterların dengesiz dağılımını gösterir.
Beyindeki kimyasallar, kanda ve serebrospinal sıvıda akış halindedir. Bu
sıvıların akışı kısmen damarların şekline bağlıdır. Beyin birçok bakımdan
süngere benzer. Yuvarlak bir sünger, küp şeklindeki bir kaba konabilir;
ancak kaba sığmak için sıkışan bölgelerinde aynı orada su barındıramaz.
Buna benzer olarak, beyin de şekli muntazam olmayan bir kaba
konulduğunda yeterli miktarda sıvı barındırmayacaktır.
14 - Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? / Dr. John Bashline D.M. D.C.
DCNRP ile kafatası, adım adım optimal şekline doğru ulaşır. Kafatası
optimize edildikçe sıvı akım karakteristiği ile bu sıvı dengelerinin belirlediği
beyin fonksiyonları da optimize edilir.
DCNRP ile depresyon, obsesif-kompülsif bozukluk (OKB) ve bipolar
rahatsızlıklarda klinik başarılar elde edilmiştir.
Beyin Sarsıntısı ve diğer kafa yaralanmaları
Beyin sarsıntısı, geçici bilinç kaybına neden olan bir beyin hasarıdır. Bu,
beyinde ciddi ve uzun vadeli bir hasar oluşacağı anlamına gelmez. Beyin
sarsıntısı ve öteki kafa yaralanmaları, belirli travmaların birer sonucudur.
Normal tıbbi prosedüre göre önce röntgen ve bilgisayarlı tomografi
çekilerek kafatasında kırık olup olmadığı kontrol edilir, sonrasında serebral
kanama göstergelerine karşı araştırma yapılır. Bunun ötesinde bir tıbbi bir
müdahale yoktur. Fakat ölçülebilir bir beyin hasarının bulunmadığı durumlarda dahi beyin sarsıntısı nedeniyle ileride sorunlar ortaya çıkabilir; kişiler
bununla ilgili tedavi görmelidir.
Kafa travmaları bir çeşit darbe veya kafa üzerine düşme gibi durumlarda
meydana gelir, kraniyal kemiklerle hareketlilik gözlenir. Bu durum, birbirine
geçmiş kafa kemikleri arasında bulunan normal yapı kalıplarında bozulmaya neden olur; tedavi olmadan kafatasının başlangıçtaki haline
dönmesi neredeyse imkânsızdır. DCNRP, bu gibi durumlar için çok etkili bir
tedavi yöntemidir. Geçirilen kazadan yıllar sonra bile, DCNRP
uygulamasından geçen hastalar aslında kaza ile ilgisini farkında
olmadıkları bir çok sağlık probleminden kurtulmuşlardır. Kırığın veya
serebral kanamanın bulunmadığı tüm kafa yaralanmalarının tedavisi için
her hastanenin acil servisinde DCNRP doktorları bulunmalıdır.
Down Sendromu
DCNRP Down sendromlu hastalarda başarı ile kullanılan bir tedavi
yöntemidir.
Down sendromluların kafatası ile ilişkili bir takım sorunları bulunur: görme
15
kusuru, nüks eden sinüs ve orta kulak rahatsızlıkları, kronik nazal solunum
güçlüğü, denge ve duruş bozukluğu, konuşma zorluğu, zihinsel sorunlar
ve baş ağrısı.
DCNRP ile bu sıkıntılar rahatlıkla giderilebilmektedir.
Distoni
Distoni, kafanın arka kısmında bulunan beyin sapını etkileyen bir
rahatsızlıktır. Semptomları arasında blefarospazm, istem dışı göz kırpma,
kronik veya istem dışı ağız kapanması, iç boğaz kaslarında spazm, kas
geriliminden kaynaklanan baş ağrıları, istem dışı kafa/boyun kıvrılmaları
bulunur. Bu rahatsızlığın ne tıbbi bir tedavisi ne de rahatsızlığın kaynağına
dair bir öngörü vardır. Tıbbi terapi olarak iki tip tedavi uygulamaktadır:
1) nüks eden, istemdışı kas spazmlarını azaltmak için botulizm toksini
enjeksiyonu, 2) bu endişeli, üzgün hastaları rahatlatmak için sakinleştirici
ve yatıştırıcı ilaç yazılması.
DCNRP ile bazı hastalarda Distoni semptomlarının neredeyse tamamen
kaybolduğu gözlenmiştir. Bu hastalar DCNRP sayesinde normal bir hayat
sürmeye başlamıştır. Bazılarında ise görülür derecede iyileşme
saptanmıştır.
Kulak Enfeksiyonu (Akut ve Kronik Otitis Media) ve Sağırlık
Kulak rahatsızlıkları yıllardır endonazal terapi teknikleriyle belirli bir başarı
oranıyla tedavi edilmektedir. Kulaklar fiziksel olarak şakak kemiklerinin
üzerinde konumlanmıştır. İşitme sinirleri, beyne doğru ilerlerken şakak
kemiklerinden geçer; orta kulak ile boğazı birbirine bağlayan östaki
borusu ise şakak kemikleri ile sfenoid kemiği arasında bulunur. Bir kişi
DCNRP tedavisi aldığında kafa kemikleri aşamalı olarak optimal konuma
ulaşır. Bu, işitme sinirlerinin kademeli olarak daha ideal bir konuma hareket
ettiği, östaki borusunun drenajının ise giderek iyileştiği anlamına gelir.
Bu durum akut ve kronik kulak enfeksiyonlarına (Otisis Media) doğrudan
etki eder. Östaki borusunun drenajı sağlandığında enfeksiyon orta kulaktaki baskıyı artırma imkânı bulamaz.
16 - Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? / Dr. John Bashline D.M. D.C.
Örneğin tıbben Otitis Media şikayeti bulunan bazı çocuk vakaların problemi hem kemiklerin östaki borusuna uyguladığı mekanik baskı, hem de
enfeksiyon ve alerjinin östaki borusuna yaptığı lenfatik baskı olarak
görünür. İster sentetik olsun, ister doğal, antibiyotik kullanımı sonuç
vermez. Akut tedavide homeopatik ilaçlar, botanik kulak damlaları ve
hidroterapi kullanılır.
Nüks eden vakalarda uzun vadeli bir yaklaşım benimseyerek perhiz ve
yaşam tarzı değişimi yanında DCNRP uygulaması ile bütün bu
yaklaşımlardan daha başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.
Sağırlık, birçok nedeni olan bir rahatsızlıktır; bazı türleri, DCNRP tedavisi ile
düzelebilecek mekanik kökenlere sahiptir. Genel olarak duyma yetisinde
iyileşme kaydeden kişilerin duyu kaybı iki nedenden kaynaklanır:
1) işitme sinirlerinde sıkışma,
2) orta kulak ve östaki borusunda kronik mukus tıkanıklığı.
Yüksek sese maruz kalma dolayısıyla duyma yetisini kaybetmiş kişiler
haricinde, orta yaş veya orta yaş üstü birçok yetişkinde DCNRP tedavisinin
ardından duyma yetilerinde gelişme görülür. Bu kişilerin birçoğunun
östaki borusundaki tıkanma sebepli (kataral) sağırlık, DCNRP tedavisi ile
kemiklerin konumları değişip orta kulak drenajı sağlandığında iyileşir.
Mukusun kulak zarına uyguladığı baskı azalır, duymadaki hassasiyet artar.
Glokom, Çift Görme ve diğer görme bozuklukları
Glokom, gözyuvarı içerisindeki baskıda görülen artıştır ve genellikle toksik
içerikli göz damlaları ile kontrol altına alınır. En büyük korku, gözdeki
basıncın fazla artması durumunda ortaya çıkabilecek körlüktür. DCNRP ile
tedavi edilen tüm glokom vakalarında ortaya çıkan iyileşme sayesinde
hastaların ilaç kullanımına ya son verilmiş ya da çok azaltılmıştır. Göz
basıncındaki iyileşme, göz çukurunu oluşturan sfenoidin, frontal ve
maksila kemiklerin DCNRP ile sağlanan hareketlerinden kaynaklanır.
Kemiklerin optimal konuma gelmesi, gözdeki sıvı basıncının etkilerinin de
optimal seviyede kalmasını sağlar.
17
Çift görme, kişinin kendini zorlamadan bir noktaya odaklanamadığı bir
rahatsızlıktır. Gözleri normal konumunda iken iki farklı imaj görür, çift
görme ismi de buradan gelir. Gözlerin tek bir imaja odaklanabilmesi, göze
ait kasların birlikte çalışabilmesine bağlıdır. Çift görme, gözlerin görüş
alanında aynı anda aynı imaja odaklanamaması sonucu oluşur. İmajlar üst
üste eklenemediğinde çift görme ortaya çıkar.
Gözlüklere eklenen prizmalar (çift görmeyi hafifletmek için görünen imajı
bükerek hizalamak) yahut gözleri içe veya dışa dönük olanlar için cerrahi
müdahale haricinde bu rahatsızlığın tıbbi bir tedavisi yoktur.
Göz kaslarının birlikte çalışması basit bir biçimde gerçekleşir: ortak
inervasyona sahiptirler. Beyin bir sinyal gönderir, gözdeki ilgili kaslar bu
sinyali alır. Kaslar aynı oranda çekilir (çünkü yalnızca tek bir kas çekilme
emri mevcuttur), gözler normal koşullarda istenen yönde aynı oranda
hareket eder. Asimetrik göz çukurunun bulunduğu durumlarda gözler,
aynı kas çekilme oranıyla farklı miktarlarda hareket eder. Bu nedenle görme
sorunları ortaya çıkar; bu durumun ciddi boyutlara ulaşması durumunda
çift görmeye yol açar. DCNRP, gözlerin yörünge şeklini değiştirerek bu
rahatsızlığa çare bulabilir. Kafatasının optimize edilmesiyle gözlerin
yörüngeleri ideal şekillerine kavuşur, görsel odaklanma mekanizması
olması gerektiği şekilde çalışmaya başlar.
DCNRP ile çift görme rahatsızlıklarında başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. İlerlemiş vakalarda çözüme ulaşmak için normalden daha çok defa
DCNRP uygulaması gerekebilir. Miyopluk ve hipermetropluk gibi görme
rahatsızlıklarında, birçok hasta DCNRP sonrasında iyileşme yaşadığını
bildirmektedir. Örneğin atletler, hareket halindeki nesneleri daha net
gördüklerini belirtmektedirler. Bu durum çift görme konusunda
bahsedilen mekanizma ile ilgili bir konudur.
Baş Ağrıları, Baş Basıncı ve Migren
Baş ağrıları, baş basıncı ve migrenin; kafa travması, sinüs enfeksiyonu,
alerjik sinüzit, kabızlık, temporomandibular eklem, ateşlenme, grip, stres,
göz yorgunluğu, glokom, alkol kullanımı ve zehirlenme gibi pek çok
sebebi vardır ve DCNRP sayesinde başarıyla tedavi edilebilmektedir.
18 - Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? / Dr. John Bashline D.M. D.C.
Ateşlenme veya zehirlenme durumlarında natüropatik tıpta kullanılan
biyokimyasal ve detoksifikasyon yaklaşımları tedavide tercih edilebilir.
Bazen basit bir karaciğer temizliği, lavman ve/veya kolon irrigasyonu veya
kısa süreli meyve/sebze suyu perhizi baş ağrısı, baş basıncı veya migrene
karşı iyi sonuçlar verebilir. Fakat çoğu zaman bunlar yeterli değildir.
Beyin ile beyin zarını çevreleyen kafatasımız, omurgamız ve özellikle
beynin devamı niteliğindeki omuriliği çevreleyen, atlas olarak adlandırılan
birinci omur (C1) tarafından dik tutulur. Kafatasını sabit tutmak için gerekli
yapı (kalıp), kafatası kemikleri ile kas gerilim kalıplarının konumu sonucunda ortaya çıkar. Birinci omurun yerini de bu konum belirler. Birçok
hasta birinci omuru kafatasının gerisinde daha merkezi bir konuma alan
tedaviler sonrasında baş ağrılarından kurtulmuştur. Bu hastalar, birinci
omurun yerini değiştiren veya kasları gevşeten yöntemlerin müdavimi
olurlar. Tedaviler genellikle geçicidir; çünkü vücut, kafatasını sabit tutmak
için birinci omurun merkezin dışında durmasına ihtiyaç duyuyor olabilir.
Vücut, baş ağrısına neden olsa bile en sağlam yapıyı kurmak için çabalar.
Öncelik ağrısız olmak değil, sağlam durmaktır. Yani, birinci omurun
merkezde olmayan ağrılı konumu esasında vücudun tamamındaki fonksiyonlar açısından en iyi konum olabilir.
Baş basıncı bulunan kişilerin çoğu tedavilerden fayda sağlayamamıştır. Baş
basıncı beyin zarındaki gerilimden kaynaklanır; birinci omurun manipülasyonu bu gerilimi ortadan kaldırmaz. Osteopatik kraniyal terapi veya
kraniosakral tedavi kimi zaman geçici rahatlama sağlayabilir.
Baş ağrısı, baş basıncı ve migren şikayeti olan hastaların çoğunda eğri
oksiput (kafanın arka kısmı) gözlemlenmiştir. Eğri oksiput, kafa dengesinde
bozukluğa neden olur; dengelemenin en iyi yolu birinci omurun merkezi
konumun dışına kaymasıdır. Eğri oksiput genellikle baş ağrısının gerçek
nedenidir. Teorik olarak etkin ağrı giderme, kafatası/omurganın ağrıya
neden olan kalıbını düzelterek sağlanır. Bu da DCNRP ile mümkün olur.
DCNRP, baş ağrısına karşı çok etkili ve başarısı binlerce hastada kanıtlanmış
bir terapidir.
19
İnsomni (Uyuyamama Hastalığı)
İnsomni, tedavisi zor bir rahatsızlıktır. Birçok nedeni bulunur, hormonal
sorunlar, alerjiler, ağır metal zehirlenmeleri, mineral dengesizliği, stres ve
ev ortamıyla ilgili sorunlar insomninin nedenleri arasındadır.
İnsomninin başlıca nedenlerinden biri, psikolojik olarak nitelendirilebilecek strestir; ancak nedeni ne kadar algısal/psikolojik olursa olsun stres,
aynı zamanda hayli mekaniktir. Stres, ortaya çıkması halinde DCNRP ile
etkin bir biçimde rahatlatılabilir. Hatta çoğu kez stres DCNRP ile uzun
vadeli olarak rahatlatılır. (Bkz. anksiyete)
İnsomninin tedavisi genellikle biyokimyasaldır. Mineral magnezyum veya
pantotenik asit (B-5 vitamini) ile sinir sisteminin dengesini değiştirmek bazen
işe yarayabilir. Sakinleştirici ve uyku ilacı kullanımı, semptomların rahatlaması
bakımından genellikle işe yarar; kediotu, takke çiçeği ve şerbetçiotu gibi
bitkiler ise biraz daha etkindir. Pineal hormonu olan melatonin, triptofan
(reçeteyle kullanımı artık mümkündür) ile 5-Hidroksitriptofan (triptofan
önmaddesi) semptomlar bakımından çare olarak kullanılabilir. Serin fosfatid
tuzların veya daha pahalı olan fosfatidil serin kullanımı, adrenal kortizol
üretimini düşürdüğü için etkili olabilir. Meyankökü konsantreleri gibi kortizol
türevlerinin kullanımı, kortizol seviyelerini çoklukla iyileştirir, kortizol üretimi
için devamlı adrenal uyarımı ihtiyacını azaltır, böylelikle sinir sisteminin dinlenmesine olanak tanır.
DCNRP, sinir sistemi fonksiyonlarını optimize ederek vücudun hormon
kalıplarının dengeye ulaşmasına yardımcı olur. Böylelikle yüksek kortizol
değerleri (ki insomni nedenlerindendir) gibi adrenal sorunlarına çare olur.
Benzer biçimde, insomni ve ateş basmasına neden olabilecek düşük östrojen değerleri, besin ilavesinin yanısıra kimi zaman DCNRP ile tedavi edilebilir.
20 - Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? / Dr. John Bashline D.M. D.C.
Düşük Enerji (Fibromiyalji, Kronik Yorgunluk)
Kronik Yorgunluk Sendromu (KYS) ve buna bağlı Fibromiyalji rahatsızlığının
yanı sıra "düşük enerji" olarak adlandırılabilecek genel durumun birçok
nedeni bulunur; temelde bu rahatsızlıkların nedeni kısmen yapısaldır.
Fibromiyalji ve KYS ile ilişkili birçok biyokimyasal parametre bulunur ve
hastanın iyileşme sürecinde önemli rol oynarlar. KYS ve fibromiyaljide
alerjilerin tedavisi, kronik ve akut enfeksiyonlar (virüsler, bakteriler, mantar
ve parazitler), ağır metaller ve kimyasal maddelerin detoksifikasyonu, ev
ortamındaki sorunların düzeltilmesi bir hayli önemlidir. Uykusuzluk, uyku
apnesi ve insomni de dikkate alınmalıdır.
Ancak bunlar yeterli değildir. Sağlık söz konusu olduğunda perhiz ve
yaşam tarzı, detoksifikasyon ve enfeksiyon tedavisinin haricinde bir diğer
unsurun daha bulunduğunu anlamak gerekir; bu da vücudun kendi
yapısıdır. Doğru yapı olmadan beyin ve sinir sisteminin ideal düzeyde
çalışması mümkün değildir. İşte bu nedenle DCNRP, düşük enerji
rahatsızlığının tedavisinde tamamlayıcı unsurdur.
Fibromiyaljide en büyük şikayet kaslardaki ağrıdır. Kasların birincil görevi
vücudun desteklenmesinde iskelete yardımcı olmaktır. Kaslarda kronik ağrı
varsa, iskelet sisteminin ağırlığı taşıyacak şekilde konumlanmadığı, bunun
sonucunda kasların gereğinden fazla çalıştığı düşünülür. Bu gibi durumlarda DCNRP kullanımı gereklidir.
Lenfatik Sirkülasyon ve Lenfoma, Lenfatik Toksinler ve Lenfoid
gibi bozukluklar
Lenfatik sistem, vücudun sıvı sirkülasyon ağlarının bir bölümüdür, hücre
ve dokulardaki büyük protein ve atık maddelerin dönüşümü için çalışır.
Boşaltımı kalbin yakınındaki ana toplardamarın (vena cava) dolaşımına
yapar. (Doku ve hücrelerden gelen daha küçük, sulu atıklar halihazırda
venöz kanın içindedirler). Lenfatik sıvılar, iskelet kaslarının gerilmesi ve
gevşemesiyle lenfatik sistem içerisinde dolaşır, krema tüpünün içerisinde
karışımın sıkılarak dışarı çıkartılmasına benzer bir kas hareketi sayesinde
hareket ederler. İskelet ve kas hareketi azaldığında, lenfatik sıvıların
21
hareketi de yavaşlar. Düzgün lenfatik fonksiyon, özellikle hastalık, perhiz
veya arınma programları gibi dönemlerde büyük önem taşır. Lenfatik
sistem doğru işlemiyorsa vücut hızla toksik atık depolayabilir. Lenfatik
fonksiyonlardaki tembellik sonucu toksinler lenfatik sistemde birikerek
kaslarda acıya, bağırsak hareketlerinde tıkanıklığa, nefeste kötü kokuya,
ciltte yağlanmaya ve hassas ruh haline neden olur. (Bu gibi durumlarda
masaj da faydalı olur). DCNRP'nin lenfatik sirkülasyondaki rolü ufaktır.
Lenfatik fonksiyonlarda belli oranda değişiklik görülür, ancak bu dolaylı
olur. İskelet kaslarının durumu, DCNRP sonrasındaki postural kalıptaki
değişikliklere paralel olarak farklılaşacaktır. Kronik olarak gergin kaslar
kısalıp esnekleşecek, böylelikle normalde düşük olan lenfatik hareket
seviyesinde yükseliş görülecektir. DCNRP sonrasında aynı zamanda sinir
sisteminde değişiklikler görülür, bu da sinir sisteminin toksinlere karşı
verdiği tepkinin değişmesini sağlar.
TMB veya TMJ (Ağız, Baş ve Çene Ağrıları)
Temporomandibular Bozukluk (TMB), diğer adıyla miyofasyal ağrı
disfonksiyonu veya temporomandibular eklem (TMJ) sendromu, çiğneme
için kullanılan çene kaslarındaki veya alt çeneyi kafatasına bağlayan
temporomandibular eklemdeki ağrıyı içeren bir rahatsızlıktır. Çene işler
haldeyken çene ve eklemde çıtırdama, yutkunma veya gıcırtı sesleri ve
kısıtlanma görülür. Birçok insan ağrı yokken de bu sesleri duyabilir ya da bu
bölgedeki acı, omuz ve boyun kaslarına yayılabilir. Ender olmakla birlikte
TMB, görme ve denge sorunlarına yol açabilir.
Bu semptomlar kafa kemiklerinin genel duruşuna bağlı olarak ortaya çıkar.
TMB'nin nedenleri nelerdir? Temel neden temporomandibular eklemlerin
konumudur. Şakak kemiklerinin simetrik olmaması durumunda,
mandibulanın kafatası ile uyumunda zorluklar yaşanır. Temporomandibular eklemler ayrı ayrı ve birbirinden farklı baskı unsurlarına tâbidir. Çene
eklemleri birleştiğinde eklemler belirli bir ses çıkarır, her zaman olmamakla
birlikte genelde bir ağrı hissedilir. TMB ile asimetrik olduğu aşikar olan
kraniyal denge kalıbı sabit kalabilmek için, boyun kemikleri ile kas sistemi
üzerinde ağrıya neden olacak bir duruş gerektirir. Bunun sonucu olarak ise
baş ağrısı, boyun ve omuz ağrısı, çene ağrısı, hatta görme sorunları ortaya
çıkar. Orantısız, eşit olmayan şakak kemikleri denge sorunlarına yol açar.
22 - Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? / Dr. John Bashline D.M. D.C.
DCNRP uygulaması ile TMB sorunlarında başarılı sonuçlar elde
edilebilmektedir. Başarılı bir TMB tedavisi için sadece bölgesel
semptomlara değil, kafatasının tamamındaki sorunlara çare bulunmalıdır.
DCNRP tedavisi ilerlediğinde ağrı azalır, kafatasının fonksiyonları gelişir,
çiğneme kalıpları farklılaşır. Gelişim genelde iyiye doğrudur, ancak özellikle
eğri bir kafatasındaki ağıza göre hazırlanmış köprü, kaplama ve dolguların
bulunduğu durumlarda bir diş hekimi tarafından dişlerin değişen
pozisyonuna göre tekrar çalışması gerekebilir. Ender olmakla birlikte diş
ortopedisi hatta ortodonti gerekebilir.
Genellikle diğer tedaviler ikincil konumdadır. Akupunktur, masaj, stres
yönetimi ve beslenme, TMB'nin temel tedavi yöntemi olan DCNRP'ye ek
olarak işe yararlar.
(Bkz. Vertigo ve denge sorunları. Bkz. Baş ağrısı, baş basıncı ve migren.
Bkz. Sinüzit.)
Multipl Skleroz ve Amiyotrofik Lateral Skleroz (Lou Gehrig
Hastalığı), Müsküler Distrofi
Bunların tümü sinir sistemini ciddi biçimde etkileyen rahatsızlıklardır. MS
ve ALS'de gliyal hücreler ve sinirleri çevreleyen yağları etkileyen,
bilinmeyen değişimler nedeniyle sinirler kısa devre yapar. Virüs kaynaklı
enfeksiyon şüphesini doğuracak kimi kanıtlar mevcut olsa da yukarıda
saydıklarımız kimi zaman otoimmün rahatsızlıklar olarak görülür (alerji
gibi). Beyin fonksiyonu ve postural kalıpları düzeltme amaçlı DCNRP
kullanımı bu sorunu çözmekte başarılı değildir, buna rağmen vücut
fonksiyonlarına genel anlamda yardımcı olur.
Bu tip hastalarda gliyal hücrelerin fonksiyonlarını optimize etmek için
detoksifikasyon amaçlı beslenmek çok önemlidir. Müsküler distrofi,
bilinmeyen nedenlerden dolayı kasların aşamalı olarak erimesi olarak
bilinen genetik bir rahatsızlıktır. Bu hastalıktan şikayet eden ve DCNRP ile
tedavi edilen hastaların yaşam kalitelerinde önemli gelişmeler görülmektedir.
23
Kas Spazmları, Boyun ve Omuz Ağrıları
Kas spazmları, boyun ve omuz ağrıları DCNRP ile tedavisi mümkün
rahatsızlıklardır. Kaslar, yerçekimine karşı vücudun desteklenmesinde
yardımcı olurlar. İskelet vücudu yeterince destekleyemediğinde ise
kaslarda gerilme ve ağrı görülür. Boyun ve omuz kaslarında ağrı olması
genelde düzgün çalıştıkları anlamına gelir. İskelet yapısı dengeli duruşunu
yitirdiğinde kaslar vücudun ayakta durmasına destek olurken gerilir ve
ağrır. Kaslar ile kemiklerin arasındaki ilişki, bahçede eğik duran ağacın dik
tutulması için ip kullanılmasına benzer. İp gergin değilse ve sağlam
tutmuyorsa ağaç yıkılır. Benzer biçimde iskeletin yetersiz kaldığı durumlarda vücudun desteklenmesi için kaslar gerilmek zorundadır.
Dolayısıyla gerginlik sebepli ağrıyan kasları, iskelet sistemini dengeleyerek
rahatlatmak mümkündür. Kas spazmlarından, boyun ve omuz ağrılarından
kurtulmak için vücudun yapısal problemleri çözülmelidir. Bunlar
düzeltilmezse ağrı ve spazm olduğu gibi devam edecektir. DCNRP,
sorunun nedenine, vücudun yerçekimi karşısındaki zayıf duruşuna çözüm
getirebilen en etkili tedavi yöntemidir.
Organ Fonksiyonları
Beyin ve sinir sistemi, vücuttaki organların işlemesini sağlar.
Vücudun:
• Besin durumu,
• Toksik yük durumu,
• Genel hayat tarzı,
• Yaşanan ortam,
• Travma geçmişi,
• Organ hasarı geçmişi
organların işleyişini etkileyen unsurlardır. Organ rahatsızlığı çeken kişiler,
iyileşmeye giden yolda tüm bu faktörleri gözden geçirmek zorundadır.
DCNRP, iskelet yapısı sinir sisteminin işleyişini etkilediği için organların
çalışması için gereken uyarılma sistemini iyileştirir.
24 - Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? / Dr. John Bashline D.M. D.C.
Ortodontik Stres ve Bruksizm (Diş Gıcırdatma)
Ortodontik stres ve bruksizmin nedenleri incelenirken göz önünde
bulundurulması gereken birden fazla faktör vardır, bunlar kişisel stres,
beslenme stres ve yapısal problemlerdir. Dental stresi ve bruksizmi bulunan bir kişinin düzenli bir duygusal hayat sürmesi önemlidir. Sinir sistemini
iflas noktasına getirebilen besin eksikliklerini telafi etmek için aynı
zamanda vitamin, mineral ve düzenleyici ilave alımı da önemlidir.
DCNRP, dental stres ve bruksizm tedavisinin etkin adımlarından bir tanesidir. DCNRP, kas-iskelet yapılardan kaynaklanan, sinir sistemindeki
mekanik gerilimi hafifletebilir, ortodontik stres ve bruksizme büyük ölçüde
çare olabilir. Bruksizmin bazı etkileri bu tedaviyle tersine çevrilebilir. Kronik
çiğneme ve diş gıcırdatma, dişlerin biçimini etkiler; ısırma mekaniği
değiştiği için de çiğneme kasları yavaşça kafatasının şeklini değiştirir.
Ortaya çıkan kafa şekli genelde bozuk bir kalıp oluşturur; DCNRP,
kafatasının şeklini optimize ederek bruksizm ve dental stresin neden
olduğu sorunlara çözüm getirir.
Bu arada, ortodonti tedavisi görmekte olanların tedavi süresince ve
sonrasında DCNRP seanslarına girmesi büyük önem taşır, çünkü ortodonti
ile elde edilen kafatası gelişim kalıpları DCNRP yardımıyla ciddi anlamda
ilerletilebilir.
Osteoporoz
Osteoporoz, aşırı kemik kaybına neden olan, çok yönlü bir hastalıktır.
Hastalığın oluşumunu ve gelişimini; beslenme, hayat tarzı, hormonal ve
mekanik faktörler etkiler. Çoğu osteoporoz tedavi protokolü mineral
(özellikle kalsiyum, magnezyum, fosfor, manganez ve bor) ve D vitamini ile
hormon ilavesi (östrojen, doğal projesteron eksikliğiyle kortizol fazlalığını
gidermek için) gibi destekler içerecek şekilde beslenme ve ilaç üzerine
kuruludur. Bu rahatsızlığın görüldüğü durumlarda sigaranın da bırakılması
istenir.
Kemikte bulunan ve osteoklast olarak bilinen hücreler kemiklerin yıkımını,
osteoblast adı verilen hücreler ise kemiklerin yapımını sağlar. Bu hücreler
25
kemiklerin içerisinde, dinamik bir denge halinde her zaman varlıklarını
sürdürür. Yani sağlıklı bir insanın kemiklerinde dengeli bir kemik yıkımı ve
yapımı vardır. Yıkım hücrelerinin (osteoklastların) daha etkin olduğu
durumlarda ilgili bölgede kemik kaybı yaşanır; Yapım hücreleri
(osteoblastlar) bir bölgeye yerleşir ise bu sefer de kemik gelişimi görülür.
Osteoporozun tahmin edilen gelişiminde bu dengesizlik yatar: yıkım
hücrelerinin (osteoklastların) gereğinden fazla faaliyeti veya yapım
hücrelerinin (osteoblastların) yetersiz faaliyeti. Bu dengesizliğe çare bulmak
için hormonlar kullanılır. Bazı vitamin ve mineraller, kemik oluşumu için
yeterli besini sağlayabilir, var olan eksiklikleri giderebilir. Yerçekimi kuvveti
kemik yapımını (osteoblastı) tetiklediği için bazı durumlarda ağırlık egzersizleri kullanılır, çünkü yerçekimindeki eksiklik yıkım (osteoklast) faaliyetini
artırır.
DCNRP, postural kalıpları (fiziksel duruş kalıplarını) geliştirdiği için bu
resimle çok örtüşmektedir. Postural kalıplar iyileştikçe iskeletin taşıdığı
ağırlık miktarı da artar. Kemiklerin üzerine binen artan yerçekimi ile kemik
yapım hücrelerinin (osteoblastların) faaliyet seviyesi de artış gösterir.
Böylelikle DCNRP, osteoporozun yerçekimiyle bağlantılı sorunlarını
kolaylıkla ortadan kaldırır. Kişinin duruşu düzeltildiğinde fiziksel aktiviteleri
de kolaylaşır; böylece iskeletin ağırlık taşıma yetisi artar ve vücut daha
sağlıklı kemik yapmaya başlar.
Parapleji ve Tetrapleji
Paraplejik ve tetraplejik kişilerin genellikle bir kaza sonrasında omurilikleri
hasar görmüştür. Böyle bir durumda omuriliği yeniden üretebilecek bir
süreç bulunmaz. DCNRP de bir çözüm üretemez, ancak parapleji ve
tetrapleji kaynaklı, hastanın yaşam kalitesini etkileyen diğer rahatsızlıklar
rahatlatılabilir.
Parkinson Hastalığı ve Titreme
Parkinson hastalığı, beyin sapında belirli reseptörlerdeki nörotransmitter
dopamin seviyesinin düşük olması nedeniyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.
Parkinson'un genel semptomları arasında:
26 - Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? / Dr. John Bashline D.M. D.C.
1) salya artışı,
2) yüzde maskeye benzeyen, hissiz bir ifade,
3) kasılmış (sert bir kambur oluşturmuş) vücut duruşu, tüm
vücuttaki kasların gerilimi,
4) genel olarak hareketlerde kısıtlanma, yürürken yalpalama,
5) ayakta durmakta veya harekete geçmekte güçlük
(bir çeşit donakalmışlık yani felçli gibi hareket edememe hali)
6) kapıdan içeri veya kapalı alanlara girmeyi zorlaştıran görsel algı.
Bu hastalığın tıbbi tedavisi, beyindeki serotonin seviyesini artırmayı hedefler. Kesin bir tedavi olmamakla birlikte bu yöntem genellikle titremelerin
şiddetini kontrol altına alır. Buna karşılık, hareket etme ve görsel algıdaki
sorunlar ilaç tedavisiyle çözülemez. Kullanılan ilaçların yan etkileri vardır.
Söz konusu hastalıkta deneysel beyin cerrahileri de uygulanmıştır ancak
bu ameliyatlarda hastanın beynine yapılan doku nakli kısmi başarı
sağlayabilmiştir.
Parkinson hastalığında uygulanan DCNRP tedavisi ile yukarıda bahsi geçen
semptomlarda çoğunlukla ilerleme kaydedilmektedir.
DCNRP'nin beyin sapındaki bazal ganglionun denejenerasyonuna karşı
etkili olduğunun düşünülme sebebi, Parkinson hastalarında beynin bu
bölgesine doğru kan ve omurilik sıvısı sirkülasyonunun eksik olması ve
DCNRP ile bu sirkülasyonun artmasıdır.
İlaç tedavileri beyinde serotonin seviyesini artırdığından, Parkison durumunda beynin bu kısmına düşük serotonin gönderimi sebepli oluşan
rahatsızlıkları iyileştirebilir. DCNRP ise, kafatasının şekli sebepli oluşan fazla
basıncı değiştirerek kan ve omurilik sıvısının akış kapılarını ciddi anlamda
iyileştirir; bu değişiklik, beynin etkilenen bölgelerine gönderilen
serotonin miktarını artırır. DCNRP daha kolay hareket imkânının yanı sıra,
duruş şeklini de iyileştirir. DCNRP ile birlikte gözlemlenen görsel algıdaki
iyileşme, beyin zarı sistemindeki mekanik gerilimin azalmasından
kaynaklanır. Bu yaşandığında, sinir sisteminin tamamındaki fonksiyonlarda
da iyileşme görülür.
27
Fobiler
Bu rahatsızlık anksiyetenin bir çeşididir. Bir şey veya durum nedeniyle
yaşanan, mantıkdışı ve abartılı korkuya dayanan düşünce kalıplarıyla
davranışları içerir. Fobi sahibi kişiler, davranışlarının anlamsız olduğunun
farkındadırlar ancak korkularıyla yüzleşmek o kadar nahoştur ki bu gibi
durumlardan tamamen kaçınırlar. Fobilere karşı mevcut tedaviler sistematik duyarsızlaştırma ve maruz bırakma terapisi gibi, şartlandırmaya dayalı
tekniklerdir. Bu tedaviler çoğu zaman başarılı olur ancak maliyetlidir ve
tedavi süreci uzundur.
Klinik çalışmalarda DCNRP’nin fobi tedavisinde etkili olduğu
bulgulanmıştır. DCNRP yaklaşımına göre fobiler yalnızca psikiyatrik bir
sorun değil, anormal beyin fonksiyonlarından kaynaklanan fikirlerdir; bu
fikirler, kafatasının şeklinden kaynaklı olarak serebrospinal sıvının düzensiz
akışı ve nörotransmitterların dağıtımında sorunlar yaşanmasıyla tetiklenir.
DCNRP, kafatasının şeklini de optimize ederek nörotransmitter ve serebrospinal sıvının akış ve dağıtım karakteristiklerini aşamalı olarak iyileştirir.
Çocuk Felci
Aşılar sebebi ile çocuk felci eskiden olduğu kadar sık rastlanmadığından
çok göz önünde olan bir hastalık değildir. Çocuk felcine yakalanan kişilerin
çoğunda orta şiddetli grip semptomları görülür. Ancak, virüsü kapan
kişilerin yüzde birinden azı sinirlerde hasar, felç ve ölüme kadar uzanan
tehlikelere maruz kalabilmektedir.
Enfeksiyon sinirlere zarar verdikten sonra hasarlar kalıcı olur. Bu kişiler
yürüme ve koordinasyonda sorunlar yaşarlar. Çaresi yok gibi görünse de
DCNRP ile çocuk felci sorunu olan hastaların hayat kalitesinde önemli
derecede iyileşme gözlenmektedir.
Konsantrasyon ve Odaklanma Zayıflığı
Birçok insan konsantrasyon zayıflığı ve düşüncelerini odaklayamama gibi
sıkıntılardan şikayet eder. Bu şikayetlerin açıklaması öğrenme bozukluğu,
anksiyete, depresyon, fobi ve beyindeki diğer rahatsızlıklarla aynıdır:
28 - Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? / Dr. John Bashline D.M. D.C.
doğum, düşme, dayak, kaza, spor yaralanmaları vakalarında, tıbbi ve dental
tedaviler gibi kraniyal travmalar sonrasında kafatası kemikleri ideal
konumlarını yitirebilir. Bu durum beyindeki kan ve serebrospinal sıvı akışını
etkiler. Zarar gören sirkülasyon, beyindeki nörotransmitter seviyelerinde
farklılaşmaya neden olur; bazı bölgelere yeterli veya gereğinden fazla
gönderim yapılırken diğer bölgelere gereğinden az miktarda nörotransmitter ulaşması beynin ideal oranların altında işlemesine yol açar.
Konsantrasyon ve odaklanma zayıflığı vakalarında nörotransmitterların
seviyesi yetersiz olduğu için beyin bu görevleri yerine getiremez. DCNRP
tedavisi kafatası şeklini optimize ederek kafatasındaki sıvı akış dinamiklerini
en üst seviyeye çıkarır, beyindeki nörotransmitterlarda denge sağlar.
Siyatik, Kifoz (kamburluk), Lordoz (çökük omurga), Skolyoz (spiral
omur), Asker Omuru (boyun incinmesi nedeniyle) ve diğer sırt
problemleri
Sırt problemleri, vücuttaki postural kalıplardan kaynaklanıp kaslar, sinirler
üzerinde aşırı gerilime neden olarak ağrıya sebep verir. Kifoz, lordoz ve
skolyoz, omurun postural kalıpları arasındadır. Ameliyat aşamasına gelene
kadar postural sorunların tıbbi bir tedavisi yoktur.
Boyun incinmesini ele alalım. Kafa ve boyunun kamçıya benzer bir salınım
hareketi nedeniyle ortaya çıkar, kafatasının merkezi boyun kısmında
(anterior olarak) ileriye doğru atılır. Bu durum, kafatasındaki dengeler
üzerinde farklı bir etkiye yol açar. Vücudun kafatasını sabit tutmaya
çalışırken yaşadığı çelişkiye bulduğu çözüm, boynun eğimini daha düz,
hatta ters bir kıvrım ile değiştirmektir. Lokal olarak boyuna yapılan tedaviler
eğer taşıyıcı sistemin dengelenmesi esası ile yapılmazlarsa kalıcı bir başarı
sağlayamazlar.
Benzer biçimde kifotik, skolyotik ve lordotik omurun oluşma nedeni de
genelde kafatasının omurga üzerinde sabitlenme ve taşınma şeklidir.
Omur kalıpları gerekli dayanaklardan yoksundur ve dengesiz bir yük
altındadır. Ve fakat postural sorunları olan birisine verilen tavsiye, genelde
dik durmaktan öteye geçmez. Kafatasındaki kemiklerde eğirilik
bulunduğunda, vücudun kafatasını sabit tutmak için kullanabileceği tek
29
postural kalıp kifoz, lordoz, skolyoz veya dümdüz bir omur oluşumu gibi,
boyunun kafatasını dengelemek için normal dışı bir duruşa sahip
olmasıdır.
DCNRP kombine uygulama olduğundan kifoz, lordoz ve skolyozun seyrini
değiştirme etkisine sahiptir. Çünkü bu duruşların ardında yatan rahatsızlık
omurda değil aslında kafatasındaki kemiklerinin konumu sebepli oluşan
dengesizlikten kaynaklanmaktadır.
Nöbet (Epilepsi)
Epilepsi türü nöbetler tedavi edilmekten çok kontrol altına alınırlar. Çoğu
zaman ilaç tedavisi kullanılır; öne çıkan ilaçlar fenobarbital, karbamazepin,
Tegretol ve Dilantin'dir. Bunların yanısıra beslenme teknikleri de bulunur:
bilimsel geçerliliği olan ketojenik perhiz ve B-6, D, E vitamini, folik asit, torin,
manganez, kolin, dimetilglisin, sarkosin ve selenyum gibi besleyici
ilavelerin verilişinin ardından ağır metal zehirlenmesinin, hipogliseminin
ve alerjilerin tedavisi uygulanır.
Fakat hastalık nöbetleri beyindeki anormal yapı dolayısıyla oluşan
iletişimsizlik kaynaklı meydana gelir, bu iletişim nörotransmitterlar
tarafından gerçekleştirilir. DCNRP nörotransmitter dengesini düzenleyerek
bu durumlarda çok iyi sonuçlar elde edebilmektedir.
Sinüzit, Uyku Apnesi, Horlama, Solunum ve Sinüs Bozuklukları
DCNRP tekniğinin bileşenlerinden biri olan endonazal balonların
kullanımı, Endonazal Terapi olarak adlandırılır (ENT) ve birçok yerde tek
başına uygulanmaktadır. ENT kullanan doktorların asıl amacı, solunumu ve
sinüs fonksiyonunu geliştirmektir. DCNRP tekniği ise endonazal balon
uygulamasını diğer yöntemlerle birleştirerek çok daha etkili bir sonuca
ulaşabilmektedir.
Bu yöntemle nazal solunum yolları (burun deliklerinde başlayıp boğazda
biten iki bölge), DCNRP ile genişletilir. Bu, nazal solunum fonksiyonunu
geliştirir. Kafatasının birbirine kenetli kemikleri dengelenirken kafatası
çevresindeki hareketlilik, kemikler arasındaki basınç eşitlenene kadar
30 - Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? / Dr. John Bashline D.M. D.C.
devam eder. DCNRP nazal hava yolunu genişleterek kişinin burundan
rahat nefes almasını sağlar.
Kişi horladığında ağızdan çıkan yüksek sesli nefes alıp veriş, belirli bir
gürültü yaratır. Bunun nedeni, kronik tıkalı ya da dar burundur; burundan
düzgün nefes alamama, ağızdan nefes alma ihtiyacına mecbur eder.
DCNRP nazal hava yolunu açtığında, ağızdan nefes alma ihtiyacı azalır. Bu
horlamayı da azaltır.
Uyku apnesi olan çoğu kişinin ciddi nazal hava yolu rahatsızlıkları vardır. Bu
kişiler için DCNRP, uyku apnelerinin şiddetini önemli ölçüde iyileştirir. Uyku
apnesi, dilin boğaza kaçıp, boğazın alt kısmındaki hava yolunu tıkaması
kökenli ise NCR'ye ilave olarak farklı uygulamalar da gerekebilir.
Kranyal kemiklerinden sadece bazılarının sinüsü vardır. Sinüsler kafatasının
içindeki boşluklardır. Kafatasındaki sinüsler, bir bakıma küvete benzer.
Küvetler suyla dolar, en alt kısımlarındaki delikten suyu boşaltır. Su
boşaltmasıyla ilgili rahatsızlık olduğunda ya da küvet yanlış tarafa
yattığında, su küvette kalır. Küvet suyla doluysa, köpük yapar. Suda bakteri
oluşmasını engellemenin yöntemlerinden biri, küvete çamaşır suyu
dökmektir. Ancak aslında küvet sorununun çözümü, su giderindeki sorunu
düzeltmektir. İlaçla tedavi durumlarındaki semptomatik yaklaşım, sudaki
bakteriyi çamaşır suyuyla kontrol altına almaya çalışmaktır.
Aynı şekilde sinüsler, genelde bu boş alanın en alt kısmıda küçük bir deliğe
sahiptir. Küçük bir boşaltma tüpü bu delikten nazal solunum pasajına
bağlanır. Sinüzit yüzünden, sinüsün boşaltım alanı en alt kısımda yer
almaz. Kafatası kemikleri, hafif bir eğime zorlanır. Bu durum, normalde
sinüsün mukoza zarı tarafından üretilen mukusu tamamen atmasını
engeller. Enfeksiyon yaratan mikroorganizmaların bu bölgeye girmesi
durumunda buradaki mukus, mikroorganizmalar için bir üreme bölgesi
haline gelir. Vücut tüm enfeksiyonları sadece kan dolaşımının geçtiği
yerlerde yok edebilir. Sinüs odasının merkezi ise kan dolaşımının bir parçası
değildir. Sinüsün sadece duvarları, zemini ve tavanı kan dolaşımıyla ve
antikorlarla direkt temastadır. Sinüs içindekileri boşaltamadığında, vücut
mikroorganizmayı etkisiz hale getiremez, sadece büyümesini kontrol
edebilir. İşte bu yüzden çoğu sinüs enfeksiyonları kroniktir: vücut onları
etkisiz hale getiremez. Yaygın çözüm, anti-bakteriyel madde kullanımıdır.
31
Bazı kişiler sentetik antibiyotikler kullanır; diğerleri ise kolloidal
gümüş ya da şifalı bitki kullanır. Her halükarda, bu şekilde sinüs
rahatsızlığının esas nedenleri değil, bakteri semptomları tedavi edilebilir.
İnsan anatomisinin orijinal tasarımı aslında sinüzit ihtimalini barındırmaz.
Vücut DCNRP ile optimize edildiğinde sinüsleri barındıran kemiklerin
konumları iyileşir; böylece sinüsler daha iyi boşaltım yapar; vücut, enfeksiyonun temel bakteri üretimini kontrol altına alır. DCNRP sayesinde, sinüs
rahatsızlıkları önlenir.
Felç, Tromboz (aşırı kan pıhtılaşması), Sol Hemisfer Parezisi
Felç (serebrovasküler kaza), aşırı kan pıhtılaşması (tromboz) ya da sol
hemisfer parezisi gibi rahatsızlıklarda amaç rahatsızlığın sebebini tedavi
etmektir. Felç, beyine zarar verir; nedeni ise patlayan kan damarları ya da
beyindeki arterleri tıkayan aşırı kan pıhtılaşmasıdır. Yani, bazı felçler
trombozdan kaynaklanır. Bazı tromboz tedavileri, düzenli egzersiz yaparak,
ağızdan balık yağı ve gingko alarak yapılabilir. Gingko kullanarak kan
basıncını kontrol etme ve damar duvarlarını onarma, felcin diğer türlerini
de engeller. Bunun için düşük hayvani yağ, düşük seviyeli basit
karbonhidratlar ile yeterli protein beslenmesinin yanı sıra, yeşil çay ve
yaban mersini gibi flavonoidler tercih edilebilir. DCNRP ile yapılan
manipülasyon, kanın pıhtılaşma aktivitesinde bir farklılık yaratmaz ancak
felcin ve sol hemisfer parezisinin bazı mekanik etkilerini ortadan
kaldırabilir. Bu tip bir durumda, DCNRP faydalı olur. Felç geçiren kişilerin
genelde DCNRP sayesinde beyin fonksiyonlarını iyileştirilebilir.
Kulak Çınlaması, Tinitus
Kulak çınlaması, şiddetli olduğunda çekilmesi güç bir rahatsızlıktır.
Başlangıç aşamasındayken genelde, kompetitif gürültü işitme yardımıyla,
işitme sinirlerini çevreleyen kemikler içerisindeki kanalı genişleterek
yapılan deneysel ameliyatla ya da uyku hapları ve sakinleştirici verilerek
yapılır. İşitme sinirlerinin rölatif konumunu etrafını çevreleyen kemiklere
göre değiştirmek, kulak çınlamasını bazen başarılı bir şekilde tedavi eder.
32 - Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? / Dr. John Bashline D.M. D.C.
Bunu yapmanın üç yöntemi vardır:
1) Kulak çınlamasında uygulanan beslenme yaklaşımı: işitme
duyularının şişmesini, sinir fonksiyonuyla kulak çınlamasının
çakışmasını azaltmak için alerjiden kaçınmayı, azaltılmış
iltihap beslenme tekniklerini, ek besinleri ve detoksifikasyon
protokollerini kullanmaktır.
2) Kulak çınlamasında TMB tedavisi: Temporomandibuler
ek lem tedavisi kulak çınlaması ile bağlantılıdır, çünkü
TMB ile kulak çınlamasının nedeni aynıdır: iki rahatsızlık da şakak
kemiklerinin konumlarındaki büyük farklılık sebepli
oluşabilmektedir. Bu konum farklılığı ya kulak çınlamasına
neden olan işitme sinirlerinde baskıya yol açar ya da
temporomandibular eklemde (TMB) kırığa yol açan mandibulanın
kötü konumlanmasına neden olur. Fakat bu durumun dental
tedavisi dolaylıdır, çünkü doktor ancak dişlere erişebilir, dişler ise
maksila üzerindedir, Maksila ile şakak kemikleri arasındaki teması
ise sfenoid kemiği sağlar. DCNRP, sfenoid kemiğinin konum
bozuklukluğunu diğer herhangi bir teknikten daha etkin bir
biçimde tedavi eder.
3) İşitme sinirlerine dokunan kafatası kemikleri kulak çınlaması
yapabilir. Bu, deneysel ameliyatın kullanılabileceği durum
lardan biridir. Ancak bu yöntemle karşılaştırıldığında DCNRP
uygulaması risk ve maliyet açısından avantajlıdır.
Vertigo (baş dönmesi) ve diğer denge sorunları
Baş dönmesi ve denge sorunları için uygulanan genel tedavi Antivert
kullanımı ya da kedi nanesi gibi bitki bilimsel ilaçlardır. Bunlar sadece
ilacın tesiri sürdüğü sürece etkilidir. Ayrıca esas sebebi değil, sadece
semptomu tedavi ederler.
Denge sorunları ve baş dönmesi, yarı dairesel kanallar olarak bilinen iç
kulağı etkileyen durumlardır. Kulağın görünen kısmının hemen
ardındaki kemiklerde yer alırlar. Bu iki yarı dairesel kanal her biri sıvıyla
dolu üç kemikten oluşur; farklı konumlarda olduklarından kafanın
hareket ettiği her durumda kanallardan en az birinde sıvı hareketi
gerçekleşir. Beyin, yerin nerede olduğunu ya da yer çekiminin nereden
geldiğini algılamak için sıvı dolu altı adet kanal kullanır. Kafanız daha
33
fazla hareket ettikçe, iç kulağınızda sıvı hareketi artar ve böylece beyin
tarafından algılanan hareket miktarı artar.
Dengeyi algılama süreci karmaşıktır. Kafanın her hareketi yarı dairesel
kanallardan birinin hareketine neden olur ve etkilenen kanal(lar)ın
içerisindeki sensörler, sıvı hareketine tepki vererek vücuttaki kas koordinasyon yapısını değiştirmesi için beyni uyarır.
Denge kaybı, sersemlik ve baş dönmesi olan kişilere yapılan uygulamalardan edinilen izlenim kişilerin genelde ortak yapısal kalıplarının
olduğudur: kulaklarının konumu eşit ve simetrik değildir. Bu durumda,
beyin yerin pozisyonunu algılamak için farklı açılara ve yüksekliklere
yerleştirilmiş iki grup almaç kullanır. Genelde bu kişiler bu asimetri
yüzünden, dengelerini sağlayabilmek için görme duyularına bağımlı
kalmaktadırlar.
Gözünüz kapalı ve her bir kulağınıza farklı bir kişi konuşuyormuş gibi
yürümenin nasıl bir şey olabileceğini hayal edin. Size nereye
yürüyeceğinizi fısıldıyorlar. Size farklı bilgi verirlerse ne yapardınız?
Birine mi inanırdınız? Durup korkar mıydınız? İşte bu, kulakların simetrik
konumlanmadığı durumlarda kişinin başına gelen durumdur.
Kafanızda farklı açılarda ve farklı yüksekliklerde bulunan kulaklar
(ki bununla bağlantılı olarak temporal (şakak) kemiklerinin de doğru
konumlanmadığını ifade ederler) işte böyle bir tecrübedir; tek farkı,
hastalıktan muzdarip olan kişi bu durumu hayatının normal şekli gibi
görür; genelde kimse bu durumun değişebileceğinin farkında değildir.
DCNRP'den beklenen normal sonuç, şakak kemiklerinin simetrik
konuma ulaşmasıdır. Böylece kulaklar daha simetrik hale geldiğinde,
dengeyi algılama durumu (profriyosepsiyon) iyileşir.
34 - Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? / Dr. John Bashline D.M. D.C.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Tedavi ağrı veriyor mu?
Her endonazal balon tedavisi uygulamasında, hastalar burun içerisinde
biraz basınç hisseder. Basınç, günde bir ya da iki kez, yaklaşık iki saniye
süresince uygulanır. Kişiler basıncın uygulandığı bölgeye müdahale
edilmesine alışık olmadıklarından rahatsızlık hissedebilirler. Uygulamadan sonra, kemikler her gün hareket etmeye devam eder. Genelde bu
durum, ilk uygulamalarda hissedilir devam eden uygulamalarda daha
az rahatsızlık hissi yaratır. Hastaların yüzde doksan beşi, ilk
uygulamanın ardından daha az basınç hisseder.
Tedavi biter bitmez normal olarak iş görebilir miyim?
DCNRP tedavisinden sonra, bireyin birkaç dakika istirahat etmesi
tavsiye edilir. Bu istirahatin ardından araba sürme gibi normal aktiviteler yapılabilir. Ancak, bazı bireylerde hafif baş dönmesi hissi, soğuk
algınlığı, grip semptomları ya da uyuma isteği gibi etkiler görülebilir.
Kolay kanayan , moraran bir yapım varsa ya da kan sulandırıcı ilaç
kullanıyorsam ne yapmalıyım?
İlacı veren doktorun izniyle birtakım özel koşullarda, bazı hastalar
DCNRP'den birkaç gün önce kan sulandırıcı ilaç dozajını düşürür.
Düzenli kan sulandırıcı ilaç kullananların uygulamadan önce başvuru
esnasında bunu bildirmesi gereklidir.
DCNRP hamile kadınları nasıl etkiler? Sakıncası var mıdır?
Hamileliğinin ilk evrelerindeki anne üzerinde çalışmak en iyi yöntemdir
çünkü kadının omuriliği ve pelvisi ideal konum ve şekile geldiğinde,
anne hamilelik ve doğum sürecinde daha rahat olacaktır.
35
DCNRP spor performansını nasıl etkiler?
DCNRP spor performansını artıran en inovatif yollardan biridir. Çoğu
sporcu, kusurlu vücutlarını mükemmel hale getirmek için uğraş sarfeder.
Örneğin, bir kısa mesafe koşucusunun kolları koşarken öne ve geriye
dengeli hareket etmelidir. Bu durum sadece omuzlar doğru anatomik
pozisyondayken gerçekleşir. Sporcunun duruş (postural) kalıbı kollarını
etkin ve etkili bir şekilde pompalayamadığı için hızlı koşamaz. Bu,
DCNRP ile düzeltilebilecek durumlardan biridir.
Birçok sporcu, geniz yolunu açmak için şimdilerde nazal solunum
bantlarından takmaktadır. DCNRP sayesinde nazal solunum, burna
takılan bantlara ihtiyaç olmaksızın büyük ölçüde gelişir.
Çoğu sporcu derin nefes alamadığından dolayı istediği kadar hızlı
koşamaz. Bu durum, özellikle diyafram ekskürsiyonu azaldığında ortaya
çıkar. DCNRP ile kas-iskelet yapıları salınır, her solunumda daha rahat ve
derin bir nefes aldığından diyafram hareketi gelişir. Bu durum,
önlenemeyen anaerobik solunumu geciktirerek daha etkin aerobik
solunumun vücutta daha uzun süre kalmasını sağlar. Bu da sporcunun
yorulmadan önce daha uzun süre, daha fazla ve daha hızlı koşabilmesi
anlamına gelir. Sporcuların atletik gelişimi için DCNRP doğal bir
çözümdür!
Tedavinin ardından kafatasımdaki hareketlenme daha ne kadar
devam edecek?
Tipik kafatası yapısının hareketi tedaviden sonra yaklaşık üç hafta sürer.
Semptomlar ortadan kalkarsa tedaviye devam etmeli miyim?
Durumu ve semptomlarını rahatlamanın yanı sıra DCNRP başka
ne yapar? DCNRP uygulamasından sonra nasıl bir insan haline
gelirim?
DCNRP progresif (ilerleyici) bir tekniktir. Uygulamaları sürdükçe
faydaları da artar ve vücut ideal şekline adım adım yaklaşmaya devam
eder. İlk önce ağrı semptomları ve fonksiyon bozuklukları ortadan
36 - Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? / Dr. John Bashline D.M. D.C.
kalkar. Ardından sinir sistemi ve kas-sinir sisteminin optimizasyonu
sağlanır. Uygulamayı alanlar düşünme, hissetme ve hareket etme
biçimlerinde köklü değişiklikleri fark ederler.
Bu tedavi kişilerin psikolojilerinde de olumlu etkiler yaratır. Beyin,
insandaki mevcut hisleri ortaya çıkarır. Descartes'ın on yedinci yüzyılda
geliştirdiği aklın ve vücudun birbirinden ayrılma konsepti, gerçek
değildir. Gerçek olsaydı, sindirim hapları insanların ruh halini
değiştiremezdi. Bu nedenle, danışmanlık sadece minör psikiyatrik
hastalıklarda kullanılırken, şiddetli psikiyatrik haller ilaçlarla tedavi edilir.
Şiddetli psikiyatrik bozukluklarda, beyin fonksiyonlarında da bozukluk
vardır. Bu şiddetli psikiyatrik bozukluk durumlarda, kişiyi konuşarak bir şey
yapmamaya ikna edebilmek mümkün değildir.
Tüm bu örnekler aklın, beynin/vücudun bir parçası olduğunun kanıtıdır.
Zihinsel işlevi iyileştirmek kişiyi tecrübe etmeden anlayamayacağı bir
biçimde değiştirir.
Elde ettikleri kişisel gelişimden dolayı DCNRP uygulamalarını almaya
devam eden kişi sayısı artmaktadır. Kan ve serebrospinal sıvı akışı ideal
olduğunda, beslenme gibi diğer kriterler de karşılanırsa beyin fonksiyonu
optimal olabilir. Ancak daha iyi hissetmek isteyen biri kafatasının mekanik
işleyişi optimize edilmeden beyninin ve vücudunun optimal fonksiyonuna
sadece beslenme ile asla ulaşamaz.
DCNRP'nin olumsuz yan etkisi var mı?
DCNRP'nin olumsuz sayılabilecek yan etkilerinin tümü kısa sürelidir.
Tedavinin ardından gerçekleşebilecek tipik reaksiyonlar sersemlik, baş
ağrısı, akan ve tıkalı burun, hafif burun kanaması, göz yaşarmasıdır. Uzun
vadeli tek olumsuz etki, olası geçici ağrı semptomlarının tekrarlamasıdır.
Bu nahoş bir durum olmakla birlikte vücut için kötü bir belirti değildir.
Sadece vücudun ideal duruşuna ulaşırken başta önceki pozisyonuna geri
dönmek amaçlı yaptığı iskelet hareketidir. Uygulamaya devam ettikçe bu
rahatsızlıklar ortadan kaldırılır.
37
DCNRP'nin olumlu yan etkileri nelerdir?
Çoğu kişi DCNRP tedavisini baş ağrısı, uyku apnesi ya da sırt ağrısı gibi özel
şikayetlerden dolayı almak ister. DCNRP belirli bir şikayete yönelik değil,
birçok semptomun nedenine çare olan genel bir tedavidir. Kişiler
kendilerini daha enerji dolu, mutlu, atletik, mantıklı, akıllı, yaratıcı ve güzel
hissettiklerini belirtmişlerdir. DCNRP tedavisinden sonra, kişiler daha iyi
nazal solunuma, rahat çene eklemi hareketine, duruşa, görüşe, dengeye
sahip olur; daha az kas kasılması, daha az duygusal gerilim ve daha az ağrı
hisseder.
DCNRP tedavisinden sonra kendimi neden daha zinde, sakin ve
mutlu hissederim?
Zindelik, sakinlik ve mutluluk hisleri aklın olağan halleridir. İnsanlar
normalde bu şekilde hisseder. Kafatası yapıları ideal pozisyonlarında
değilse, beyin zarı dokularında mekanik gerilim yaşanır. Beyin, yanlış
pozisyonlanmış kemiklerin yaptığı hafif basınçlara maruz kalır. Bu gerilim
ve yanlış kemik hizalamaları, duyguların sinir sistemince idealden daha
düşük olarak algılanmasına neden olur. Kişi kendini mızmız, karmaşık,
endişeli veya diğer istenmeyen hallerde hissedebilir. Yapılar optimize
edilip mekanik gerilim salındığında sinir sisteminin işlevi iyileşir, kişi normal
bir ruh haline döner.
Tedavi sonrası yüzümün şekli neden değişti? Yüzümün şekli
neden daha oval ve simetrik hale geldi?
DCNRP, vücut yapılarını optimize eden (ya da sadeleştiren) bir yöntemdir.
DCNRP sayesinde, travmanın vücutta yarattığı mekanik değişiklikler
ortadan kalkar. Uygulama ilerledikçe, kemikler tasarlandıkları kalıba ve
ideal şekle daha da yakınlaşır. Çoğu kişi için bu, yüzlerinin daha oval bir
şekil almasıdır. Genel olarak ise yapı daha simetrik hale gelir.
38 - Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? / Dr. John Bashline D.M. D.C.
Tedavinin ardından, vitaminler ve mineraller vücutta nasıl
dolaşır? Aldıklarımın dozajını değiştirmem gerekli midir?
Neden?
Vücuttaki vitamin ve mineral seviyeleri, DCNRP uygulamasından dolayı
değişmez. Ancak, sinir sistemi fonksiyonlarındaki değişikliklerden dolayı
ilave olarak alınan vitamin ve minerallerin dozaj seviyelerinin DCNRP'den
önceki seviyesinden farklı olması gerekebilir. Vücuttaki tüm besin
kullanımının sinir sistemi tarafından idare edildiği unutulmamalıdır. Sinir
sisteminin işleyişini değiştiren herhangi bir şey, vücudun besinlere olan
ihtiyacını da değiştirecektir.
Tedaviden sonra, neden bazen burnum akıyor?
DCNRP sonrası burnunuzun akması gayet normaldir. Bunun iki sebebi
vardır: Sinüsler içindekileri (mukusu) dışarı atar, burnun mukoza zarı tahriş
olduğunda gözler sulanır ve sulu mukus üretimi artar. Bu reaksiyon
genelde iki saat içerisinde durur. Kronik sinüs sorunu olan çoğu kişi
burunlarının akmasını sabırsızlıkla bekler çünkü bu, hastaların sinüs
baskılarını azaltmanın yollarından biridir.
Tedaviden sonra neden bazen dişlerim kamaşıyor?
Dişler kafatasındaki kemiklere yerleşiktir. DCNRP tedavisi kafatası
eklemlerini salar. Böylece kafatasının, omuriliğin ve pelvisin bağ
dokularında depolanan mekanik gerilim salınabilir. Bu gerilim salınımı,
özellikle kafatası kemiklerinin hareketleri olarak hissedilir. Damak ve çene
hareket ettikçe, dişler de hareket eder. Bu da dişlerde geçici kamaşma,
zonklama veya sızlama yaratabilir.
Tedavinin ardından ayak tabanlarım (köprü) neden farklı
görünüyor?
Ayaklar (ve köprüleri) vücudu dengede tutar. DCNRP nedeniyle yapılar
optimize edilmeye başladığı için vücudun ağırlık dağılım kalıpları dengelenir. Yapının basitleştirilmesi sayesinde ayakların görevi (vücudu dengede
tutmak) daha da kolaylaşır. Fonksiyonel gereksinimlerindeki değişikliklerden dolayı ayaklar şekil değiştirir.
39
Herkes DCNRP'den faydalanabilir mi?
Evet. Bu güne kadarki vakalarda mükemmel bir kafatası ve omur yapısıyla
hiç karşılaşılmamıştır. DCNRP kişilerin mevcutta şikayeti olmasa bile, iskelet
ve kas sistemlerinin dengesini artırabilmek ve ileride oluşacak şikayetlere
önlem alabilmek için uygulanabilen bir yöntemdir.
Kaç tane tedaviye ihtiyacım var? Neden bazı kişiler
diğerlerinden daha fazla tedaviye ihtiyaç duyar?
Bir kişinin ne kadar tedaviye ihtiyacı olabileceği hakkında net bir öngörü
mükün değildir. Bunun iki sebebi vardır:
1) İnsanların terapi istemesinin farklı sebepleri olması;
Örneğin, bazı kişiler özel şikayetleri ya da vücutlarındaki sorunlu bir bölge
yüzünden DCNRP uygulaması almak isterler. Onlar için, sorunları bittiği
zaman tedavileri de biter. Sinüzit gibi basit rahatsızlıklarda dört seri uygulama kadar kısa sürede sorunlar ortadan kaldırılabilir. Oysa distoni veya
şiddetli omurilik rahatsızlıkları gibi diğer durumlarda tedavi, sürekli gelişim
potansiyelini koruyarak altmış seans sürebilir.
2) Vücutların farklılık göstermesi;
Vücutları birbirinin aynısı olan iki insan yoktur. Çünkü insanların farklı genetik yapıları ve farklı yaşamışlıkları vardır. Tüm insanlar benzersiz, bireysel
yapılardır. Bir bakıma, tüm vücutlar yapboz gibidir. Bazı yapbozların
diğerlerine göre çözülmesi daha kolaydır ve bazı kişilerin vücudu diğerlerine göre daha çabuk değişir. Bir kişinin ne kadar hızlı değişeceğini
öngörebilmek mümkün değildir. Bir kişinin bir tedaviyle ne kadar yol kat
edebileceğini de öngörmek mümkün değildir. Aslında DCNRP ile yapılan,
kişilerin kendileri için tasarlanmış, hayattaki travmaların yarattığı bozulmalardan uzak, ideal vücut yapısıyla aralarında duran engelleri ortadan
kaldırmaktır.
Çok sayıda kişi daha fazla tedavi için geri dönüyor mu?
Evet. Çoğu kişi istedikleri sonuçları almak için bir uygulama serisinde
daha fazlasına katılmayı gerekli buluyor. Genelde, dört ya da beş tedav
serisi (on altı ya da yirmi seans) olası bir tedavi gereksinimidir.
40 - Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? / Dr. John Bashline D.M. D.C.
Her tedavi ne kadar sürüyor?
DCNRP, her gün 10-15 dakika sürecek şekilde planlanmıştır. Bu süre,
Dr. Bashline ile omur manipülasyonunu, Dural esnemeyi ve Kranyal
dengeleme prosedürlerini kapsamaktadır.
Tedavileri neden art arda iki gün planladınız? Art arda almam
gereken tedavi için bir sınır var mı? Seanslar arasında ne kadar
beklemeliyim?
Yıllardır yapılan uygulamaların sonuçlarına bakıldığında tek tedaviler,
tedavi serilerinden daha az etkilidir.Tedavi ilerledikçe kafatası ve iskelet
sisteminin ideale yaklaşma hareketi hız kazanır. Bu şu anlama gelir; tek
uygulamayla oluşturulamayan sonuçlar, art arda yapılan uygulama
seanslarıyla daha ulaşılabilir hale gelir. Ancak bu, tek seferlik tedavilerden
daha yoğundur. Genellikle, iki gün yapılan günde iki seanslık
uygulamaların ardından sistem kendi kendine değişmeye devam edeceği
için kişi dinlenmeye bırakılır.
İki günde yapılan dört uygulamanın ardından kişi, minimum üç ya da daha
fazla hafta boyunca değişmeye devam eder. İşte bu yüzden, uygulama
serilerinin arasında kişinin bir süre ara vermesi tavsiye edilir.
Genel olarak her bir uygulama serisinin ve DCNRP'nin
faydalarını görmeye ne kadar devam edebilirim?
Her DCNRP tedavi seansı kalıcıdır. Değişikliklerin çoğu kalıcıdır. Ancak,
birçok kişi duygusal yaşantılarından, işlerinin/aktivitelerinin doğasından ve
diş hekimi ya da başkalarından aldıkları terapilerden dolayı sürekli
sarsıntıya uğrar. Bu rahatsızlıklar nedeniyle çoğu kişi, ara sıra daha fazla
DCNRP seansı almaları gerektiğini fark edebilirler.
Kafatası, omur ve pelvis mükemmel olmadığı sürece, yapıda daha fazla
gelişmeye yer vardır. En iyi hallerini görmek isteyen kişiler için DCNRP,
çıkılan yolun önemli bir parçasıdır. Daha mükemmel olmak ve
ruhani/tinsel yetenekler geliştirmek için can atan kişileri düşünün. En ideal
41
biçimde çalışmayan bir beyinle bunları nasıl başarabilirler ki? Elbette,
kişinin yaşam tarzıyla, fiziksel ve zihinsel aktiviteleri mükemmelleştirmek
önemlidir ancak yapısal iyileştirme olmadan kaydedilebilecek gelişmeler
sınırlıdır.
Burnumdaki kırıktan ne kadar zaman sonra tedaviye başlayabilirim? Tedavi olmamın sakıncaları nelerdir?
Röntgen olmadan, kırık görünen çoğu buruna yanlış tanı konulduğu
tecrübelerimizle sabittir. Birçok yaralanma, nazal kemiklerin sadece yer
değiştirmesi ile sonuçlanabilir. DCNRP'de kullanılan nazal balonlar çıkık ya
da kırık bir burunu yerleştirmek için kullanılabilir. Bu çoğu zaman yaygın
ortopedik tekniklerden daha iyidir. Gerçek bir nazal kırık durumunda
kemikler iyice yerine oturtulduktan sonra kırık tamamen iyileşene kadar
DCNRP uygulamasına ara verilir. Kuşkulu durumlarda, röntgen bunu
doğrulayabilir. Bu tip durumlarda genelde altı ila on iki hafta yeterli bir
bekleme süresidir.
DCNRP ile tedavi olabilmek için alt ve üst yaş sınırları nelerdir?
DCNRP, bebekler doğar doğmaz dahi uygulanabilir; ne kadar erken
başlanırsa o kadar iyi sonuçlar alınır. Tedavi için üst ve alt yaş sınırı yoktur.
Tedaviden önce ya da sonra yemek yiyebilecek miyim?
Tedaviden 2 saat önce yemek yemeniz daha doğru olacaktır. Bu süreçte
tok olmamak daha rahat hissetmenizi sağlayacaktır. İştahınız tedaviden
sonra düzelecektir.
42 - Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? / Dr. John Bashline D.M. D.C.
Hasta Resimleri
Önce
Sonra
Önce
Sonra
Önce
Sonra
Önce
Sonra
Önce
Sonra
43 - Nedir Neden İşe Yarar ve Nasıl İşler? / Dr. John Bashline D.M. D.C.
Hasta Resimleri
Önce
Sonra
Önce
Sonra
Önce
Sonra
Önce
Sonra
Önce
Sonra
Önce
Sonra
44
Dr. John Bashline Hakkında
Dr. John Bashline, D.M., D.C., F.I.A.C.A., 1968'den beri kiropraktik ortopedi
ve mekanoterapi doktoru olup, kraniyal ve kas-iskelet eğriliğinden
kaynaklanan problemlerin direkt tedavisi için dural+kranyal+endo-nazal,
düzeltme ve salınım prosedürleri gerçekleştirmektedir.
Dr. Bashline, DCNRP tekniğini geliştirdiği eğitimine 1966 yılında başlayıp
akademik kariyerini Lincoln, Great Lakes ve Los Angeles Üniversitelerinde
tamamladı. ABD'de Ohio, Florida, Montana ve New Jersey'de lisanslı
doktordur. Dr. Bashline ABD'deki ve yurt dışında binlerce hasta tedavi
etmektedir.
Dr. Bashline ABD'de özellikle nörokraniyal yeniden yapılandırma
konusunda eğitimli nadir doktorlardan biridir. Dr. Bashline, almış olduğu
eğitimi 40 yılı aşkın DCNRP klinik deneyimiyle birleştirerek çok çeşitli
şikayetleri olan hastalarının tedavisinde kullanmaktadır.
Ayrıntılı bilgi ve randevu için:
0533 063 68 30
Download

DCNRP Kitapçığı için tıklayınız.