BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
24-25 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE
YAPILACAK SÖZLÜ SINAVA
İLİŞKİN DUYURU 11.02.2015
Türkiye İş Kurumunun internet sitesinde yayımlanan işgücü taleplerimize yapılan müracaatlar neticesinde nihai listelere girerek İŞKUR tarafından
Kuruluşumaza bildirilen aşağıda adı soyadı belirtilen adayların dikkatine !
İlan metninde "Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp
taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış
beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir." denilerek, adaylarda aranılan niteliklere ilişkin evrak
asıllarının tarafımızdan kontrol edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle adayların ilan metninde aranılan şartları taşıyıp taşımadığının kontrolü ile bunun
sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanıp kazanmadıklarının tespiti için aşağıda belirtilen belgelerin asılları ve fotokopileri, ayrıca "Aday Bilgi Formunun"
(www.botas.gov.tr web sitemizin duyurular kısmından temin edilecek) doldurulmuş asıl nüshası ile birlikte aşağıda belirtilen tarih ve saatte aşağıda belirtilen
adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.
Evrakların incelenmesi neticesinde başvuruda aranılan şartları taşıdığı tespit edilen adaylar aynı gün sözlü sınava tabi tutulacak; yanlış beyanda bulunduğu
tespit edilen adaylar ise sınava alınmayıp durumları tutanak altına alınarak İŞKUR` a bildirilecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederiz.
BELGELER
1- Aday Bilgi Formu (www.botas.gov.tr duyurular kısmından temin edilecek)
2- KPSS Sonuç Belgesinin Bilgisayar Çıktısı veya Kamu Öncelik Belgesinin aslı ve fotokopisi
3- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
4- Diploma aslı ve fotokopisi
5- Adli Sicil Kaydına İlişkin Beyan Yazısı (www.botas.gov.tr duyurular kısmından temin edilecek)
6- Sağlık Durumuna ilişkin Beyan yazısı (www.botas.gov.tr duyurular kısmından temin edilecek)
7- Askerlik Durumuna ilişkin beyan yazısı (www.botas.gov.tr duyurular kısmından temin edilecek)
8- İlanda Yer Alan Şartlara İlişkin Evrakların Aslı ve Fotokopisi
SINAV ADRESİ :
BOTAŞ Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Daire
Başkanlığı
Bilkent Plaza A2 Blok
Bilkent/ANKARA
24.02.2015 SALI
SINAV BAŞLAMA SAATİ :09:30
İş Yeri
DÖRTYOL İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
DÖRTYOL İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
PETROL İŞLETMELERİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Sıra
No
Adı Soyadı
1
GÜLŞAH DEMİR
2
ÖMER GÜZEL
3
HİLMİ YEKDAL
1
HASAN ÇAM
2
DENİZ KÖKER
3
İDİL TARTICI
1
MEHMET OZAN ÇELİK
2
Başvurduğu Pozisyon
Sınav tarihi
MÜHENDİS / KİMYA
MÜHENDİS / MAKİNE
HALUK ÖZKAN
Kontenjan
1
24.02.2015 - 09:30
MÜHENDİS / MAKİNE
1
1
24.02.2015 SALI
SINAV BAŞLAMA SAATİ : 13:30
İş Yeri
Sıra
No
Adı Soyadı
EZEL ŞİMŞEK
DOĞAL GAZ ALIM VE
2 İLYAS ÖZDOĞAN
İHRACAT DAİRE BAŞKANLIĞI
3 HASAN YAVUZ ÜNSAL
1 SULTAN ÇİÇEK
2 METEHAN KANTEMİR
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE
3 AYŞE İNAN
BAŞKANLIĞI
4 YEŞİM ŞİRİN
5 İSMAİL GÜNEŞ
Başvurduğu Pozisyon
Sınav tarihi
Kontenjan
1
MÜHENDİS / ENDÜSTRİ
1
24.02.2015 - 13:30
UZMAN YARDIMCISI /
ENDÜSTRİ
1
25.02.2015 ÇARŞAMBA
SINAV BAŞLAMA SAATİ :09:30
İş Yeri
* LNG İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
HANAK KOMPRESÖR
İSTASYONU
TELEKOM - SCADA VE
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
Sıra
No
Adı Soyadı
Başvurduğu Pozisyon
1
RECAİ FIÇICIOĞLU
2
FARUK ÇOŞKUNER
3
ASIM YAMAN
1
EREN GÜLTEPE
2
YUSUF YASİN KAYAN
Sınav tarihi
TEKNİSYEN / METAL
3
UĞUR ÖZGÜR SÖZERİ
4
KADİR ERDEM
1
OĞUZHAN TURAN
2
HASAN TAHSİN KILIÇ
3
OSMAN OĞUZCAN İNCE
Kontenjan
1
MÜHENDİS / ELEKTRİK 25.02.2015 - 09:30
ELEKTRONİK
MÜHENDİS /
BİLGİSAYAR
1
1
* LNG İşletme Müdürlüğü Teknisyen (Metal) ilanımıza müracaat eden adaylar öncelikle uygulamalı ark kaynağı sınavına tabi tutulacaktır.
25.02.2015 ÇARŞAMBA
SINAV BAŞLAMA SAATİ :13:30
İş Yeri
DOĞAL GAZ İŞLETMELERİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Sıra
No
Adı Soyadı
1
CİHAD USTA
2
EMİNE RUVEYDA BALCI
3
YASİN YORULMAZ
4
YASEMİN GÜRBULAK
Başvurduğu Pozisyon
Sınav tarihi
Kontenjan
MÜHENDİS / ÇEVRE
25.02.2015 - 13:30
1
Download

botaş genel müdürlüğü 24-25 şubat 2015 tarihinde yapılacak sözlü