SAĞLIK AKADEMİSYENLERİ
DERNEĞİ
GÜVENLİK
MİN
UM
UM
UM
M
Tİ
OP
MAKSİMUM
9
ULUSLARARASI
SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE
HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ
E
İT
L
KA
RİS
K
“Dünyada ve Türkiye'de Sağlık hizmetlerinde Akreditasyonun yararları,
Hasta, Çalışan Güvenliği ve Klinik Risk Yönetiminde kazanılan deneyimler”
13-16
ıs
QPS 2015
2015
www.qps-antalya.org
May
II. DUYURU
Letoonia Golf Resort Hotels, Belek, Antalya / TÜRKİYE
HAKSAD
Hasta Hakları Savunma, Araştırma ve Geliştirme Derneği
SAĞLIK AKADEMİSYENLERİ
DERNEĞİ
13-16
ıs
May
2015
www.qps-antalya.org
Download

Document