Dini Bilgiler
Yarışması
HZ.
MUHAMMED
VE
EVRENSEL MESAJI
Konular :
PROF. DR. İBRAHİM SARIÇAM
a)
b)
c)
d)
e)
“Dinim İslam ” Temel Bilgiler kitabı,
Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Kitabı, Başkanlık Yayınları
Tecvid Kuralları,
Namaz Duaları: Sübhaneke, Tahiyyat, Salli-Barik,
Rabbena Atina- Rabbenağfirli ve Kunut Duaları’nın muhteva ve meali,
Duha-Nas (Nas Sûresi dahil) arasında bulunan sûreler ile Yasin, Fetih,
Mülk ve Nebe sûrelerinin muhteva ve mealinden seçilecektir.
EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı
www.diyanet.gov.tr
Müracaat : Kur'an Kursları
Download

yarışma ile ilgili afişler için tıklayınız